POTPORA IZVANDOMOVINSKIH HRVATA HRVATIM AU BiH

Poruka Hrvatima u Bosni i Hercegovini Ocu nadbiskupu, biskupima, provincijalima, provincijalkama, čelnicima hrvatskih političkih stranaka, redovničkim zajednicama, hrvatskim poduzetnicima, hrvatskim kulturnim ustanovama i svim Hrvatima u BiH 2. ožujka 2022. Poštovani, Srdačno vas pozdravljamo u želji da s vama podijelimo nade i težnje za ostvarenjem bolje budućnosti u Bosni i Hercegovini. Nalazimo se u vrlo zahtjevnom vremenu, ne samo zbog demografskog već i zbog političkog stanja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Pratimo događanja na prostoru BiH, kao i rad Hrvatskog narodnog sabora u BiH, te želimo na ovaj način dati potporu ponajprije naporima HNS-a, a zatim i svima vama koji se možete uključiti u iznalaženju rješenja kako bi Hrvatski narod ostao svoj na svome i kako bi ostvarili Ustavom zajamčena prava Hrvata na prostoru BiH. Bez obzira na razlike i prošlost, na sukobe i političke suprotnosti, pozivamo predstavnike političkih stranaka u pregovorima kao i međunarodne predstavnike u BiH na iskreno promišljanje i stvarnu analizu stanja koja je zagarantirana Ustavom BiH, a tiču se legitimnog predstavljanja hrvatskog naroda u institucijama BiH. Dajemo punu potporu u pregovorima hrvatskim predstavnicima u provođenju presuda Europskog Suda za ljudska prava u Strasbourgu i odluka Ustavnoga suda BiH, kao i ostvarenju pitanja legitimnog predstavljanja konstitutivnih naroda u Predsjedništvu BiH i Domu naroda Federacije BiH, načina biranja hrvatskih dužnosnika, te ostvarenja pune jednakopravnosti s ostala dva naroda u BiH. Svjesni važnosti upravo sadašnjeg trenutka pregovora, te osjećaja i obaveze potpore nas stotine tisuće Hrvata iz Iseljeništva smatramo kotačem koji vam želi poslati poruku kako niste sami i da ustrajete u pregovorima kako bi ostvarili Hrvatsko pitanje koje se tiče i nas Hrvata koji smo iselili ili imamo svoje korijene iz domovine Bosne i Hercegovine, ali koji nastavljamo pružati materijalnu i drugu potporu našim obiteljima i Hrvatima u Bosni i Hercegovini. U nadi da će se to dogoditi uskoro, srdačno vas pozdravljamo! image.png Kanadsko-hrvatska gospodarska komora / Canadian-Croatian Chamber of Commerce “Ivan Grbešić” Nacionalne kulturne federacije američkih Hrvata / National Federation of Croatian Americans “Steve Rukavina” Ivan Grbešić Tajnik Steve Rukavina Predsjednik Udruženje hrvatsko-američkih stručnjaka / Association of Croatian American Professionals “Dr. Steven Pavletić” Hrvatski iseljenički kongres “Marin Sopta” Dr. Steven Pavletić Predsjednik Marin Sopta Predsjednik Australsko hrvatski kongres / Australian Croatian Congress “Ante Radić” Hrvatski svjetski kongres Njemačke “Franjo Akmadža” Ante Radić Dopredsjednik HSK-Australia Franjo Akmadža Predsjednik Hrvatski svjetski kongres SAD / Croatian World Congress USA “Nada Pritisanac Matulich” Hrvatski svjetski kongres UK / Croatian World Congress UK “Nicholas Frankopan” Nada Pritisanac Matulich Predsjednica Nicholas Frankopan Predsjednik Hrvatski franjevci USA/Canada “Fr. Jozo Grbeš” Crodiaspora “Matija Pavković” Fra Jozo Grbeš, ofm Kustod Matija Mathew Pavković Predsjednik Venezuelsko-hrvatska gospodarska komora / Camara de Comercio Venezolana Croata “Josip Hrgetić” Croatia Sacra Paulistana – Brazil “Tomislav Correia Deur” Josip Hrgetić Potpredsjednik Tomislav Correia Deur Hrvatska središnjica / Federation of Croatian Societies, Inc. Milwaukee, Wisconsin “Tomislav Kuzmanović” Hrvatska zaklada iz Windsor-a / Croatian Foundation of Windsor “Marko Pocedić” Tomislav Z. Kuzmanović Predsjednik Marko Pocedić Predsjednik Hrvatska gospodarska komora zapadne Australije / Western Australian Croatian Chamber of Commerce “Luke Jurčević” Humanitӓrer Verein fra Mladen Hrkac Swiss “Ivan Ivanković” Luke Jurčević Predsjednik Ivan Ivanković Tajnik Udruga Reaspora “Michael Drago Murgić” Meeting G2 – Udruga za poslovno povezivanje domovinske i iseljene Hrvatske “Antun Krešimir Buterin” Michael Drago Murgić Predsjednik Antun Krešimir Buterin Predsjednik Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti u domovini i dijaspori – Njemačka “Josip Stjepandić” Udruga Hrvata Dubrovnik – Peru Asociación Croata Dubrovnik – Perú “Pedro Puh” Josip Stjepandić Predsjednik Pedro Puh Predsjednik Hrvatsko argentinski kulturni centar – Buenos Aires, Argentina “Federico Kisić” Federico Kisić Direktor

Primjedbe

Popularni postovi