VUKOVARSKA EPOPEJA

Vukovaru na Dunavu grade,
Ti vitezom hrvatskim postade.
Kroz stoljeća tu si ponikao,
Na braniku hrvatskom ostao
Kad Hrvati na Dunav stigoše,
Kad Avare Klukas pobjediše
Kroz naredne tekuće godine,
Tu stigoše postrojbe Porgine
Sin Klukasov kad kršćanstvo primi
Raširi ga po svoj domovini
Od šest stotin četerdeset prve
Prave vjere pokrštenja vrve.
Hrvat s križem stiže do Dunava
Nova vjera Isusova prava.
Koju narod hrvatski poprimi
U Hrvatskoj novoj domovini.
Tu kršćanstvo hrvatsko procvjeta
I biti će sve do kraja svijeta,
Pedesetak hrvatskih vladara
Petnaest stoljeć Hrvatska je stara
Trista godin bismo Kneževina
Zatim dvjesto slavna Kraljevina
Od Jadrana do Drave i Drine
Drevnih međa naše domovine.
Duga Sava duž Hrvatske teče
I u Dunav veliki utječe.
O tom pjeva Himna Lijepa naša.
Dunav silni rijeka je međaša
Teci Savo, Dravo, Drino teci
I dunavskom svome ušću reci
Bože čuvaj naše drevne međe
Da ih tuđin nikada ne prijeđe.
Što na žalost tako nije bilo,
Tuđin međe naše je lomio.
Od Bugarskog cara Simeona,
Do Turaka u vremena ona
I do srpskih četničkih koljača
Najnovijih divljih osvajača
Dvadesetog krvavog stoljeća
I najezda balkanskoga smeća
Nitko takve ne dade nam rane
Kroz stoljeća hrvatske obrane
Na predziđu Europe zapadne
Doživjesmo mi strahote gadne
Baš od Srba balkanskih barbara
U povijesti znanih lešinara
Što htjedoše Hrvate zbrisati
I Hrvatskoj ime srpsko dati
Poslije smrti Tite nesretnoga
Razbojnika toga balkanskoga
Srbi misle da im vrijeme paše
Da pokore hrvatske ustaše
SANU njima Memorandum piše
Kojeg Slobo odmah prihvatiše
Sa armijom Titinih dželata
I početkom krvavoga rata.
Uzvikuje sa Kalemegdana
Bit će krvi i krvavih rana
Tko no kaže Srbija je mala
Ratove je mnoge izazvala
Najnovije devedest prve
Kad Slobine vučje horde vrve
Gradovima srpskim se valjaju
Ko čopori gladnih pasa laju
Druže Slobo šalji nam salate
Bit će mesa klat ćemo Hrvate.
S ovom pjesmom počinju da kolju
Ispunjajuć svetog Save volju
Uzdignutih ruku sa tri prsta
Sve u ime svetosavskog krsta.
Na hrvatsku domovinu kreću
Na Vukovar oazu najveću
Tu hrvatsku luku na Dunavu
Tu graničnu hrvatsku tvrđavu
Rana jesen devedeset prve
Srpske horde na Vukovar vrve
Silna vojska od jugoarmije
Svih rodova ratne pukovnije.
I četnički brojni dragovoljci
Šešeljevci ko i Arkanovci
Sve u svemu pedeset tisuća
Više nego vukovarskih kuća
Vukovarci koje će braniti
Gdje krvava bitka će se biti
Branit će se tri mjeseca duga
U obruču srbijanskog kruga.
Blago Zadro radnik iz Borova
Prvu bojnu hrvatsku osnova
Hercegovac od Širokog Briga
Već je davno u Borovo stiga
S hrabrom Katom tu se oženio
Popularan radnicima bio
Nema druge, domovina zove,
On poziva dragovoljce nove.
Pristiže mu stotine momaka
Vitezova hrvatskih junaka.
Što oružje traže na sve strane
Da Vukovar hrvatski obrane.
Upoznaje Merčep Tomislava
Rastom malen junačina prava
Inženjer je Vukovar poznaje
I obrane prvu skicu daje
Tomislav je dužan svake hvale
Vukovarske poznaje kanale.
O predaji nema ni govora
Vukovar se obraniti mora.
Noću danju stalno zasjedaju
I obranu vitešku spremaju
Obruč stežu stotine tenkova
Sa tisuće bacača, topova
Tko će srpskoj sili odoljeti,
Do zadnjega mi ćmo se boriti
Blago Zadro i borci njegovi
Odlučni su ko i Merčepovi,
Tomislav je od Imotskog grada
Sva Hrvatska Vukovar je sada
Sa svih strana tu ratnika ima
Da se složno odupru Srbima.
Nećeš prijeći međe Domovine
Dok nas bude ogavni Srbine!
Sa Radio glasa Vukovara
Zov Sinišin ko da nebo para.
Sva Hrvatska u obrani vrije
Na sve strane boj se krvav bije
Sve do Zadra i do Dubrovnika
Hrvat brani zemlju od četnika
Dok Vukovar uzvišeno stoji
I obrane svoje dane broji.
Ko Sigetu pomoći mu nema.
Tragediju Vukovaru sprema
Svetosavska rulja sa Balkana
Kojima je osvajanje hrana.
Đilas Slobi javno poručuje
Uzalud se agresija kuje
Ti Hrvate nećeš pobjediti
Nit Hrvatsku ikad pokoriti.


Čuješ Slobo posrbljeni brate
Ti ne poznaš junake Hrvate.
Još ih nitko dotukao nije
Ti se mani velike Srbije.
Memorandum mačku za rep veži
Na hrvatski narod ne poseži
Svi su drugi neznatni narodi
Sa Hrvatim ratove ne vodi.
Inače ćeš kobno završiti
Ko i ćaća sam ćeš se ubiti
Ali Slobo Đilasa ne sluša
Opsjednuta njegova je duša
Da Hrvate do kraja dotuče
Slobo laje kao ljuto kuče
Jadranska je obala nam draga
Srbija će bit do Karlobaga
More ćemo Jadransko imati
Tu zadnjice srpske ćemo prati.
Na toplom ćmo moru uživati
Dok Hrvati moraju nestati
Krvavi su ovog rata dani
Pored svega Vukovar se brani
Svakog dana tisuće granta
Vukovarom pada ovog rata
Vukovarske brojne kuće gore
Dok hrvatski ratnici se bore.
Svakog dana umiru deseci
Podrumima ranjeni u jeci.
Nema hrane, nema municije
Za svaku se kuću bitka bije
Svakog sata Siniša se javlja
Traži pomoć, Hrvate pozdravlja.
Avioni, topništvo, tenkovi
Svakog sata napadi su novi
Na stotine agresora pada
Dok Vukovar u obruču strada
Ranjenike zbrinuti ne daju
Topovima bolnicu gađaju
Doktor Njavro operira, reže
Doktorica Vesna rane veže.
Hodnici su puni ranjenika
Svakog dana sve strašnija slika
Po bolnici granate padaju
Ranjenici ranjeni stradaju
Glas se čuje Nikole Zrinskoga
Iz onoga grada sigetskoga
Tako meni Boga velikoga
Borit ćmo se smjelo do zadnjega.


Kod Hrvata povijest se ponavlja
Blago Zadro Vukovar pozdravlja
Tako meni roda hrvatskoga
Hrvati se ne plaše nikoga
Mi nemamo oružja velika
Al naša su srca od čelika
Tu hrvatski kliče Leonida
Sve napade Termopilski kida
Vukvarom nek bude pisano
Za Hrvatsku tu živote damo.
Dok aždaja srbijanska riče
Zovemo te hrvatski putniče
Grobovima našim se pokloni
Tu smo za vrat mi stali sotoni
Mrtve će nas Vukovarom vući
Tu ćmo Srbe zauvijek dotući
Otkud Blagi proročanstvo sveto
On Oluju navješćuje eto
Koja će se puno poslije zbiti
Hercegovca Zadru će slaviti
Kao prvog ratnog velikana
Sva hrvatska slavi ga obrana
Genralski čin mu Tuđman daje
I posmrtno priznanje odaje
Sva odličja Domovinskog rata
Krasiti će ovoga Hrvata
Kako bi se Blago radovao
Za života da je za to znao
Blago Zadro ratujuć ne spava
Kao Jure ratnike pozdravlja
Do svakoga bunkera dolazi
Danju noću na obranu pazi
Svuda pjesmu Vukovarom čuje
Bojišnicam koja odjekuje
Evo zore evo bijelog dana
Evo nama Jure i Bobana
To je pjesma slavnih velikana
Proslavljenog Jure i Bobana
Ostali su vječno među nama
Vojskovođe u našim pjesmama
Tu je pjesmu i Blago pjevao
U pjesmi je sebe prepoznao
Možda ni sam to slutio nije
Da se u njem slavni Jure krije.
Branitelji svi su ga voljeli
Jer sa njima svu sudbinu dijeli
Slavne Crnce sada Zengam zovu
Što se bore za Hrvatsku novu


Onda Ante, a Franjo je sada
Hrvatima i ponos i nada
Na stotine hrvatskih ratnika
Braniteljskih junaka časnika
Tko imena njihova poznaje
Nek o njima uspomene daje
U Epu je njima svima slava
Epopeja junačka krvava
Tri mjeseca il stotinu dana
Vukovarska povijesna obrana
Kakve nigdje nikad nije bilo
U povijesti ratovanja zbilo.
Trides tisuć Vukovar napada
Samo jedna brani ga brigada
Pod imenom Dvjesto četvrta je
Njeno ime zauvijek ostaje
S brigadirom Branka Borkovića
Turopoljca odvažnog mladića
Mladi Jastreb naslijedi staroga
Dva Jastreba roda hrvatskoga
Velikoga čina ne dobiše
Valjda zato što živi ostaše
Kao Blago Zadro ne padoše.
Za Vukovar živote ne daše.
Blago Zadro vođa legendarni
Ratnici mu potpuno odani
O Blagi se već legenda stvara
Prvo ime grada Vukovara
O njemu se već pjesme pjevaju
Tko je Blago svi ratnici znaju
Hercegovac sa Širokog Briga
U pečalbu vukovarsku stiga
Blago Zadro roda seljačkoga
Velikoga srca hrvatskoga
Na kamenu surom ponikao
Sa burama majku je sisao
Njegovi su od kamena geni
Hercegovac časnu ženu ženi
Da mu bude majka brojne dice
Da Hrvatskoj rađa uzdanice
Pusta zemlja ne služi nikome
A nikako rodu hrvatskome
U Bibliji poruke nam stoje
Napunite lice zemlje svoje
Harcegovci silno štuju majke
Kad rađaju hrvatske junake
Da hrvatsku brane domovinu
Da sa pjesmom umiru i ginu


Blago Zadro iz Mamića sela
Zapovjednik uzdignuta čela
Sa Merčepom da ga nije bilo
Da li bi se Vukovar branilo...
Pojedinci često povijest kroje
Kad viteški na braniku stoje
Da ne bješe Šubića Zrinskoga
Ne bi bilo boja Sigestkoga
Tko opere Zrinskog bi stvarao
Za Nikolu Zrinskog tko bi znao.
Vukovarska opera se sprema
Slične drame u povijesti nema,
Milijunske padoše granate
Hoće Srbi porazit Hrvate
Vukovarom dok se Zadro kreće
Srbi nikad porazit ga neće.
Rovovima ta se pjesma čuje
Četnicima smjelo poručuje
Tako nama Boga velikoga
I imena časnog Hrvatskoga,
Vi Hrvate pokorit nećete
Vi uzalud trupama krećete
Do zadnjega tu ćmo se boriti
Dunav silni hrvatski će biti
On u Himni Lijepe naše stoji
On stoljeća duga međom broji
Blago često Lijepu našu pjeva
Dok iz njega plamen ratni sijeva
Strojnu svoju on ponosno nosi
On sa njome rafalima kosi.
Kada smjelo bojištem koraca
Ručne bombe kad ustreba baca
Uvijek njega oko pasa krase
Kad ustreba bojišnicam zna se...
Sa oružjem Blago je spavao
Biti spreman to je dobro znao
Smjeli ratnik od čovjeka duša
Branitelje kao djecu sluša
Među njima i Roberta sina
Po junaštvu slika je Blagina.
Sin sa ocem ratuje u boju
Da obrane domovinu svoju.
Sin mu drugi Tomislav se zove
On se sprema za postrojbe nove
Mlad je dečko sa petnaest ljeta
Rana mladost u ratu mu cvjeta.
Gleda oca i starijeg brata
Dva ratnika viteza Hrvata


Braneć svetu domovinu svoju
Obojica pasti će u boju
U obrani Blago Vukovara
A sin Robert blizu zavičaja
Na Kupreškom polju on će pasti
Zreli život neće ni dorasti
Kolike nam mladosti padoše
Za Hrvatsku živote dadoše
Tomislav će ostati mlađahni
Da svog oca i brata sahrani
Jedva čeka punoljetnost svoju
Da ne mora padati u boju.
Otac njegov iz Borova radnik
A sada je vukovarski ratnik
Otkad otpor vukovarski sprema
Već danima u domu ga nema
Sada ratnu uniformu nosi
Sa osmjehom četnicim prkosi
Vukovarom danju noću bdije
Svuda stiže gdje je kritičnije.
Četvrtoga dana listopada
Blago Zadro na Sajmištu strada
U desnu je nogu ranjen bio
U bolnici nije ostat htio
Čim mu ratnu ranu saniraše
Blago odmah na bojište staše
K ratnicima svojim se pridruži
I ponovno snažnu hrabrost pruži
Gdje god treba Blago ranjen kreće
Gdje ustreba on propustit neće
Sa zanosom ratnici ga slijede
I sa njime vojuju pobjede
Šesnaestoga dana listopada
Blago Zadro na bojištu pada
Tu na kraju te Kupske ulice
Četničke ga pogode ubice
Provaljena biješe Vinogradska
Gsdje poginu legenda hrvatska
Dvanaest dana nakon ranjavanja
Do Blagina dođe stradavanja
Potištenost ratnicim zavlada
Vukovarom ko prije nikada
Legenda je na bojištu pala
Al snaga mu duhovna ostala
Sad za Zadrom mnogi rone suze
Malodušnost nikog ne obuze.
Svi moramo borbu nastaviti
I Zadri se svome odužiti


Spašavajuć tijelo mrtvog Blage
Mlinarić nam Zvonko "Špeki" pade.
Kod ratnika uplakana lica
Blagu Zadru naslijede dvojica
Kovačević Ivo, Babić Marko
U stožeru odlučiše tako
Baz ikakvog čijeg prigovora
I bez Zadre braniti se mora.
Još će mjesec dana borba biti
Hrvati će Vukovar braniti
Jastreb Stari Dedaković Mile
Vojničke su vrline mu bile,
Jugo vojske pukovnik po činu
Razočaran bi u domovinu
Ode tražit pomoć od Zagreba
Vukovaru vojna pomoć treba.
Dok pomoći ni od kuda nema
Rulja srpska tragediju sprema.
Vukovaru hrvatskome gradu
Uništiše bilo kakvu nadu.
Borkoviću Branko Jastreb mladi
Ni sam ne zna što da se uradi.
Problijedilo njegovo je lice
Ubiše ga duge nesanice.
U stožeru vukovarskom bdije
Na bojištu njega vidjet nije.
U te teške vukovarske dane
Što se može jugo kapetane
U Armmji Titinoj je bio
Turopoljac nije je volio.
Čim je Gardu Tuđman osnovao
Borković je uz gardiste stao.
Ko i drugi Hrvati odani
Da se zemlja hrvatska obrani
Od četnika Šešelja i Slobe
Da obrane nastave se borbe
Krvavoga Domovinskog rata
Izmirenja naroda Hrvata.
I umjesto jugo oficira
Sad časništvo svoje vojske bira
Svoje vojske Domovinskog rata
Najslavnijeg povijesti Hrvata.
Branko jedan od takvih je bio
Borković je Vukovar branio.
I njemu se prigovarat može
Nije mogo on iz one kože
U najvećej bitci Vukovara
Koju povijest novija nam stvara.


Nema Zadre ni Dedakovića
Do li mladog Branka Borkovića
Sa Sinišom svakog dana zove
Da u pomoć stignu snage nove.
U Zagrebu sve ostaje nijemo
Bojište je hrvatsko golemo.
Duž Hrvatske na tisuće milja
Front se pruža srpskoga nasilja.
Dok Vukovar na Dunavu gori
Dubrovnik se u plamenu bori.
Desetine gradova i sela
Četnička je rulja zaposjela
Ubijajuć sve hrvatsko pale
Za Vukovar sve su šanse male.
Obranit se na žalost ne može
Zašto to si dozvolio Bože.
Mnogi Gojku Šušku zamjeraju
Jer istinu stratešku ne znaju
Da spašava Hercegovce svoje
Ali stvari drugačije stoje
Ako padne pak Hercegovina
Srbin Jadran pod kontrolom ima
Sve do Splita i do Zadra grada
Što bi bila morska nam blokada
Hercegovci Jadran su čuvali
Četnicima prodrijet nisu dali
Na Pologu u početku rata
Hercegovska pobjeda Hrvata
Spriječena je tenkovska brigada
Hercegovom zemljom da zavlada
Šešelj vrišti da gangaša nije
Ostvaren bi bio plan Srbije
Gojko Šušak Ministar je rata
Franju sluša ko rođenog brata
Sa njim dijeli teške ratne dane
Strategiju planira obrane.
Kako srpsku silu pobijediti
Kako Srbe zauvijek slomiti.
Da se nikad više ne usude
Da Hrvatska grobnica im bude
Strašnom posta vukovarska slika
Gdje izginu tisuće vojnika.
Gdje tenkovsko on groblje postade
Gdje im Hrvat udarce zadade,
Na Trpinjskoj u jednome danu
Predrag Matić posla na sahranu
Čak desetak četničkih vozila
Rušila se sa zoljama sila


Pet tenkova i tri oklopnjaka
Sruši zolja ovoga junaka
A takvih je još primjera bilo
Vukovar se viteški branilo.
Tri mjeseca il stotinu dana
Vukovar je simbol svih megdana
Od poraza na polju Krbavskom
Tragedije na polju Bleiburškom
Vukovar je svetinja najveća
To hrvatske pobjede je svijeća
Vukovar je mukom umirao
Da Hrvatim vremena bi dao
Krvariše vukovarske rane
Za pobjede i olujne dane
Kada Srbin smotanoga repa
U majčicu Srbiju odšepa
Dok ih bude svi prokleti bili
S Hravtim se nikad bratimili
Koliko su rana nam zadali
U Radića otkad su pucali
Glavašević zadnje vijesti šalje,
Bez pomoći ne može se dalje.
I na žalost Vukovar nam pada
Što se neće oprostit nikada
Ni Srbima niti Prečanima
Dok nam bude hrvatskog imena.
Srpske horde Vukovarom gaze
Te bradate pijane nakaze
Koračnicu svoju glasno snube
Dok kamama mnoge glave rube
Slobodane pošalji salate
Ima mesa koljemo Hrvate.
I zaista danima su klali,
Ranjenike teške ubijali
Postala je Ovčara krvava
Pogaziše tu sva ratna prava.
Tog zločina užasna je slika
Zarobljenih teških ranjenika
Među njima Siniša je bio
Taj novinar svim Hrvatim mio.
S ranjenicim na Ovčari pade
Za Hrvatski narod život dade,
Mučenik je hrvatske nacije.
On je simbol nove Kroacije.
Borković se izvuče nekako
Na Ovčari ne završi tako
Sve ranjene Hrvate pobiše
Zarobljene mukama mučiše.


Mjesecima hrvatsko će roblje
Po Srbiji popunjavat groblje.
Ostavljajuć kosti u Dunavu
Sve uz srspku svetosavsku slavu
Svetosavlje to je zmijska guja
Koju ipak satrat će Oluja
Hrvatskoga naroda junaci
Pobjednički hrvatski barjaci
Bljeskovite hrvatske pobjede
Domovinom porobljenom slijede.
Ponovno će u Vukovar stići
Spomenike pobjede podići
Blagi Zadri i svim junacima
Vukovarcim koliko vas ima
Vi ste ponos hrvatske povijesti
I hrvatske domovinske svijesti
Tri mjeseca vi ste izdražali
I mogućnost Hrvatima dali
Da pripreme silu oružanu
Da dovrše povijesnu obranu
Sve od Boke do plavog Dunava
Vukovarci povijesna vam slava
Vitezovi znani i neznani
Što ste dali doprinos obrani.
Vukovarski križevi nam bijeli
Sa hrvatskim imenom živjeli
Četiri sina od Majke su Kate
Blago Zadro i Roberte brate
Zadrin sine svoje domovine
Klanjamo se ratnicima svima
Braniteljim slavnim Hrvatima
U Vukovar kada Franjo stiže
Svoju ruku ispruženu diže
I zaprijeti dušmanima svima
Da Vukovar vječnu slavu ima
Da se zove herojem Hrvata
Velikoga Domovinskog rata
Kojeg Srbi nama nametniše
I u njemu poraženi biše
Zaboravit nikad se ne smije
Dok hrvatsko snažno srce bije
Dok Hrvatki barjak nam se vije
Dok nam zemlja vitezove krije
Dok s hrvatskog neba sunce grije
Vukovar je ponos Kroacije!
Nek Vukovar slavi povijest nova
Uspomena slavnih vitezova
Neka cvjeta grobovima cvijeće


Gloubica neka ga nadlijeće
Vukovarski simbol od davnine
Vukovar je ponos domovine
Križevima ratničkih imena
Svaka stopa krvlju zalivena
O tom Dunav nek vječno žubori
Kud se Himna Lijepe naše ori
Na obali plavoga Dunava
Povijesna je Vukovaru slava
On je pao da bi uskrsnuo
Poput Krista Hrvate spasio.
To zapamti zlokobni Srbine
Da si proklet na tlu domovine
Hrvatskoga roda i poroda
Ispod našeg hrvatskoga svoda
U pašaluk ti se srpski vrati
U Hrvatskoj nek živu Hrvati
U svom, na svom ko slobodni ljudi
Ti Srbine u Srbiji budi
U slovima Vukovara piše
Sa Srbijom Hrvat nikad više
Ni u kakvom zajedništvu nije
Nikad više ogavne Srbije.
Hrvatska se Himna gromko ori
Dunav rijeka povijesna žubori,
Teče međom Drave, Save, Drine
Hrvatske nam slavne Kraljevine
Do sada su knjige napisane
Al Vukovar nema svoje drame
U operi pjesmom opjevane.
Ovim Epom zov narodni zove
Na književne izazove nove
O herojim grada Vukovara
Epopeja gdje se nova stvara
Hvala braćo hvala barnitelji
Sav hrvatski narod to vam veli
Vukovar ste branili do kraja
Uživajte mir hrvatskog raja
Vitezovi naroda Hrvata
I sve žrtve Domovinskog rata
Od Klukasa i Porge mladoga
Do Tuđmana Franje basmrtnoga.
Bog Svevišnji vama dobar bio
Hrvatskim vas nebom nagradio
Za sve što ste za Hrvatsku dali
Svetu zemlju za koju ste pali
Vukovar je Golgota Hrvata
Pobjedničkog Domovinskog rata


Od Bleiburške Kalvarije naše
Križnim putem tisuće padaše
Tragediji nije kraja bilo
Hrvate se strašno ubijalo
Pored toka duge rijeke Drave
Padale su kao snoplje glave
Robovasmo mi pedeset ljeta
Svakog dana sudbina nam kleta
Od zloglsnog jugokomunizma
Vladavine jugo vandalizma
Domovinom mi smo umirali
Uništiti nismo im se dali
Vukovarom to smo pokazali
Lekciju im ratnu iščitali
Tu im pade trides zrakoplova
Na stotine tenkova, topova
Deset tisuć pogube ratnika
Tri put više ratnih ranjenika.
To im cijena vukovarska biše
Na Hrvatsku ne idite više!
Hrvatski vas ratnici čekaju
Iz pepela Hrvati ustaju.
Vkovar ćmo sveti obnoviti
U njemu će vječni spomen biti
Na Dunavu križ veliki blista
Simbol našeg uskrsnulog Krista.
Dok na brijegu vodotoranj strši
Agresija srpska ga ne skrši
S destinam topovskih granata
Ovog tornja Domovinskog rata
Neka iz njeg vječni plamen gori
A zastava hrvatska vijori.
Kroz sve dane godine vremena
Na heroje osta uspomena.
Sad molitva hrvatska nam slijedi
Spomen na vas neka ne izblijedi
Ostajete navijeke sa nama
U srcima i našim dušama
Nek vam humci cvijećem procvjetaju
Nek slavuji nad vama pjevaju
Nek crveni makovi se njišu
Nek vjetrovi sve oblake brišu
Neka pčele cvjetovima zuje
Nek hrvatsko nebo odjekuje
Lijepom našom polja i planina
Nek vas vječno štuje Domovina
Za koju ste časno umirali
I živote svoje mlade dali


Nek žubore hrvatski potoci
Nek vas štuju hrvatski potomci
Svi valovi Jadranskog nam mora
Sva obzorja hrvatskih nam zora
Svekolike crkve našeg Boga
Domovine i svijeta cijeloga
Gdje hrvatska molitva se čuje
Gdje najljepša himna odjekuje
Od Bistrice pa do Međugorja
Svih svetišta hrvatskog obzorja
Domovine i svijeta cijeloga
Gdje god ima roda hrvatskoga


Mučenici i hrvatski sveci
Slavili vas potomci i preci
Branitelji hrvatskoga roda
Svete Grude ispod našeg svoda
Za koju smo hrabro umirali
I kostima reljef joj mijenjali
Vukovar nam u zenitu stoji
Vukovarski hrvatski heroji
Vi ste snama navijek ćete biti
Skupa ćemo Hrvatsku braniti
Zaklinju se naraštaji novi
Ti Hrvatska majko samo zovi

Domovine stižu sokolovi. 

H. H.
Objavi komentar

Popularni postovi s ovog bloga

Večernja molitva vlč. Zlatka Suca

ZNANJEM ĆEMO, A NE ORUŽJEM, STVARI PROMIJENITI NABOLJE

Karamarko usporedio Vladu sa zrakoplovom punim putnika, ali bez pilota i posade