OTVARANJE INFORMACIJSKOG CENTRA U ŽUPANIJI

„EDIC SPLIT“ – Informacijski centar Europe Direct Split


Otvara se temeljem Okvirnog sporazuma o partnerstvu između Javne ustanove RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije i Europske komisije.

Svečano otvorenje centra – 14. studenog 2014.

EDIC Split djelovat će u prostorijama u prizemlju zgrade Splitsko-dalmatinske županije na adresi Domovinskog rata 2, Split.

Za građane će biti otvoren svaki dan od ponedjeljka do petka od 8.00 – 12.00 sati.

U EDIC centru rade dva djelatnika JU RERA S.D.

Misija i uloga informacijskog centra Europe Direct:
1.                                                      Osnovne usluge informiranja – pružaju usluge namijenjene lokalnim i regionalnim potrebama koje omogućuju javnosti da dobije informacije, savjete, pomoć i odgovore na pitanja o EU, osobito o pravima građana EU-a, prioritetima EU-a (posebice o strategiji rasta 2020), Zakonodavstvu, politikama, programima i mogućnostima financiranja.
2.                                                      Proizvodi i usluge priopćavanja – putem internetske stranice, društvenih mreža, elektroničkog biltena, putem medija i promidžbenih materijala
3.                                                      Organizacija događanja  - aktivnost sudjelovanje na događanjima i organizacija događanja za određene lokalne ili regionalne skupine ili za širu javnost posvećene temama koje se odnose na EU

Uspostavom Informacijskog centra Europe Direct za područje Splitsko-dalmatinske otvara se mogućnost svim njenim građanima na dostupnost informacija i savjetovanja o svim EU temama, od informacija o pravima građana EU, prioritetima i politikama EU do informacija o mogućnostima financiranja projekata kroz EU programe te savjetovanja po tim pitanjima. Uspostavom takvog centra po konceptu „Sve na jednom mjestu“ cilj približiti EU građanima i pružiti potpunu informaciju, te isto tako u slučaju zahtjeva za stručnom pomoći oko pripreme konkretnih projekata za prijavu na EU programe pružiti savjet i uputiti korisnika na specijalizirane izvore informacija te institucije koje mu mogu pružiti stručnu pomoć.  Na taj način centar dopunjuje i podupire rad predstavništva Europske komisije i informacijskih ureda Europskog parlamenta na lokalnoj i regionalnoj razini te ujedno kroz povezivanje sa jedinicama regionalne i lokalne samouprave, institucijama, ustanovama i sl. stvara institucionalnu mrežu podrške korisnicima čime se ostvaruje dodana vrijednost na aktivnosti nadležnih struktura. Ovakav način djelovanja olakšati će građanima komunikaciju s tijelima i institucijama EU.

Cilj je učiniti informacije lako dostupnima za građane i ujedno i dati priliku građanima da izraze i razmijene stajališta o svim područjima djelovanja EU-a, a posebno onima koji utječu na svakodnevni život ljudi. Informacijski centar osim ovog dijela informiranja, ima za cilj i promicanje aktivnog sudjelovanja građana na lokalnoj i regionalnoj razini. Informacijski centar kroz konferencije i događanja kao jedan od ciljeva ima poticati rasprave te prijenos povratnih informacija građana EU, a ujedno kroz ovakav način komunikacije omogućava transparentnost djelovanja EU institucija.
Objavi komentar

Popularni postovi s ovog bloga

Večernja molitva vlč. Zlatka Suca

ZNANJEM ĆEMO, A NE ORUŽJEM, STVARI PROMIJENITI NABOLJE

Karamarko usporedio Vladu sa zrakoplovom punim putnika, ali bez pilota i posade