Pravilnik o gospodarenju otpadom

Zagreb, 26. veljače 2014. - Kao podzakonski akt Zakona o održivom gospodarenju otpadom, Ministarstvo okoliša donijelo je Pravilnik o gospodarenju otpadom koji je stupio na snagu 21. veljače 2014. Pravilnikom se uređuju postupci zbrinjavanja i oporabe otpada, dozvole, uvjeti za trgovanje otpadom i ostala pitanja koja je bilo potrebno definirati radi provedbe Zakona.
Pravilnik je predstavljen jučer na radionici "Suradnja nadležnih tijela – praćenje provedbe propisa i osiguravanje kvalitete podataka" koja je namijenjena predstavnicima županija i Grada Zagreba koji se bave pitanjima zaštite okoliša.

Pravilnikom se propisuju postupci oporabe i/ili zbrinjavanja otpada, kategorije i tehničko-tehnološki uvjeti kojima moraju udovoljavati građevine za skladištenje otpada, potrebna stručna sprema radnika za obavljanje poslova skladištenja, oporabe i/ili zbrinjavanja otpada te način vođenja i dostave podataka o gospodarenju otpadom.

Pravilnikom su uređeni uvjeti za trgovanje otpadom. Najviša svota koja se može isplatiti za otkup otpada od građana u gotovini je 100 kuna, a uvode se i evidencija otkupa otpada od građana koju vodi otkupljivač i dostavlja Agenciji za zaštitu okoliša i izjava o vlasništvu otpada koju je građanin  dužan predati otkupljivaču prilikom prodaje kao dokaz vlasništva.

Dijelovi pravilnika važni su za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom. Nova dozvola je detaljnija i preciznija, a stranka ima veći utjecaj na sadržaj dozvole putem Elaborata gospodarenja otpadom.

Pravilnik sadrži brojne obrasce koji pojednostavljuju korisnicima vođenje evidencije i izvješćivanje nadležnih tijela. Svi će obrasci, kao i način vođenja evidencije biti digitalizirani i objavljeni na mrežnoj stranici ministarstva.

Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama br. 23/2014 , a na snagu je stupio 21. veljače 2014. Možete ga preuzeti na poveznici: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_23_426.html
Objavi komentar

Popularni postovi s ovog bloga

Večernja molitva vlč. Zlatka Suca

ZNANJEM ĆEMO, A NE ORUŽJEM, STVARI PROMIJENITI NABOLJE

Karamarko usporedio Vladu sa zrakoplovom punim putnika, ali bez pilota i posade