Tko, kako i na koliko godina izdaje dozvolu za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora?

Zagreb, 26. svibnja 2013. - Prije početka rada postrojenja koje koristi obnovljive izvore energije, investitor je dužan ishoditi odgovarajuću dozvolu od Hrvatske energetske regulatorne agencije - HERA-e. HERA izdaje dozvolu za obavljanje djelatnosti na energetskom tržištu u Republici Hrvatskoj, uključujući djelatnosti u vezi s električnom energijom, prirodnim plinom, toplinskom energijom, biogorivom, naftom i naftnim derivatima, trgovačkim posredovanjem i zastupanjem na energetskom tržištu. Dozvola za proizvodnju električne energije može se izdati za razdoblje od pet (5) do trideset (30) godina.
Kako bi ishodio dozvolu od HERA-e, investitor mora zadovoljiti određene kriterije, uključujući sljedeće: podnositelj zahtjeva mora biti registriran za obavljanje energetskih djelatnosti u Hrvatskoj; podnositelj zahtjeva mora posjedovati potrebne tehničke kvalifikacije, odnosno mora dokazati da: (i) posjeduje zgrade, postrojenja, strojeve i opremu potrebne za obavljanje energetskih djelatnosti, te da (ii) posjeduje uporabnu dozvolu ili druge isprave koje mu daju pravo na korištenje zgrade. Posjed znači da je podnositelj zahtjeva vlasnik, zakupnik ili koncesionar u odnosu na te zgrade, postrojenja i opremu; podnositelj zahtjeva mora dokazati da zapošljava osoblje koje posjeduje potrebno stručno znanje za obavljanje energetskih djelatnosti, te mora navesti broj zaposlenika, njihovu struku i kvalifikacije. Odgovarajući dokaz o zaposlenju je važeći ugovor o radu; podnositelj zahtjeva mora podnijeti dokaz da posjeduje odgovarajuća novčana sredstva (gotovinu na bankovnom računu podnositelja zahtjeva) u  propisanom iznosu, odnosno da može pribaviti potrebna novčana sredstva. Potrebna novčana sredstva kreću se od 20.000,00 HRK (oko 2.740,00 EUR) do 300.000,00 HRK (oko 41.100,00 EUR), ovisno o vrsti energetske djelatnosti; podnositelj zahtjeva nije smio izgubiti svoju dozvolu u zadnjih deset (10) godina za obavljanje energetske djelatnosti za koju se prijavljuje, te članovi uprave ili drugi službenici društva nisu smjeli biti osuđeni za gospodarski kriminal tijekom zadnjih pet (5) godina, odnosno u slučaju podnositelja zahtjeva koji je pojedinac, podnositelj zahtjeva nije smio biti osuđen za gospodarski kriminal tijekom zadnje tri (3) godine.

Zahtjev za ishođenje dozvole podliježe naknadi koja se plaća prije podnošenja zahtjeva HERA-i. Osim ove naknade, sudionici na energetskom tržištu plaćaju HERA-i godišnju naknadu u iznosu od nula zarez nula šest posto (0,06%) njihovih ukupnih godišnjih prihoda od prodaje u prethodnoj godini u sklopu energetskih djelatnosti za koje imaju dozvolu izdanu od strane HERA-e. Ukoliko HERA odbaci zahtjev za izdavanjem dozvole, podnositelj zahtjeva može se žaliti Ministarstvu.

Republika Hrvatska uvela je sustav poticaja za proizvodnju električne energije iz OIE na temelju obveznog otkupa sa zajamčenom tarifom. Zajamčene otkupne cijene određuju se ovisno o vrsti elektrane i izvorima kogeneracije koji se koriste za proizvodnju električne energije. Zajamčena tarifa kreće se između 0,36 HRK/kWh (0,049 EUR/kWh) za elektrane na deponijski plin i plin iz postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda i 3,4 HRK/kWh (0,465 EUR/kWh) za solarne elektrane sa snagom do 10 kW. Ugovori o otkupu električne energije zaključuju se na određeni rok od četrnaest (14) godina i tijekom tog razdoblja proizvođačima su zajamčene otkupne cijene.

Obvezni otkup električne energije proizvedene iz OIE i izvora kogeneracije je zajamčen, i HROTE, Hrvatski operator tržišta energije, zaključivat će ugovore s dobavljačima sve dok ukupna proizvodnja električne energije proizvedene iz OIE i izvora kogeneracije dosegne nacionalne indikativne ciljeve za 2020. godinu. Ovdje postoji jedan izuzetak: solarne elektrane i elektrane na vodikove gorive ćelije. U odnosu na solarne elektrane, HROTE ima obvezu zaključenja ugovora o otkupu električne energije isključivo ukoliko je ukupna instalirana snaga veća od 15 MW za elektrane integrirane u krovove i zidove zgrada, te 10 MW za neintegrirane elektrane. Važeće ograničenje za elektrane na vodikove gorive ćelije je 1 MW.

Kvalificirani proizvođači koji koriste biomasu zajedno s fosilnim gorivima (takozvane "hibridne elektrane") imaju pravo na poticajnu cijenu za električnu energiju proizvedenu iz OIE ukoliko udio fosilnih goriva nije veći od deset posto (10%) ukupnog goriva upotrijebljenog u proizvodnji električne energije.

Autor: © Portal croenergo.eu (T.M.) / ENERGO MEDIA SERVIS
Objavi komentar

Popularni postovi s ovog bloga

Večernja molitva vlč. Zlatka Suca

ZNANJEM ĆEMO, A NE ORUŽJEM, STVARI PROMIJENITI NABOLJE

Karamarko usporedio Vladu sa zrakoplovom punim putnika, ali bez pilota i posade