Deklaracija HKDPD o zdravstvenom odgoju


DEKLARACIJA

HRVATSKOG KATOLIČKOG DRUŠTVA PROSVJETNIH DJELATNIKA 

O „UVOĐENJU ZDRAVSTVENOG ODGOJA“ U HRVATSKO ŠKOLSTVO


        Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta je na početku školske godine najavilo velikom propagandom uvođenje „zdravstvenog odgoja“ u škole. Posljednji radni dan u rujnu objavili su kurikul o tomu na stranicama Agencije za odgoj i obrazovanje. Škole su po Zakonu, čl. 28., bile dužne donijeti kurikul do 15. 09., ali nisu mogle zbog kašnjenja Ministarstva. Kurikul je uputnik ili kratke natuknice koje nas orijentacijski uvode u ono što bi program trebao temeljito obraditi. Međutim, ministar nije donio eksperimentalni program iako je po čl. 29. bio dužan to učiniti pa je školama naređeno da za 12 sati same pripreme sadržaje koristeći literaturu koji su naveli u kurikulu. Time su prekršili čl. 51. i 56. Zakona opterećujući učenike više od dopuštenoga i namećući spornu literaturu koju nisu donijeli posebnim zakonom. Ministar prijeti i daje otkaze ravnateljima, a sam krši propise i zakonske norme na razini nužne ostavke. Da stvar bude još smješnija, zdravstveni odgoj se već godinama uspješno provodi u školama. Dodali su samo 20-ak  %  novih sadržaja, koji su ogromnoj većini građana iritirajuće neprihvatljivi.
           

U kurikulu i literaturi za 4.-8. raz. naveli su i sljedeće zahtjeve i tvrdnje : „opisati razliku između spola i roda; objasniti masturbaciju kao sastavni dio ljudske spolnosti i ne štetnosti; raspraviti način na koji pornografija prikazuje ljudsku seksualnost; navesti osnovne načine kontracepcije i obrazložiti ulogu kontracepcije; nema ničega po sebi lošeg u prakticiranju prostitucije, moguće da u prodaji seksa ima više pozitivnog nego negativnog; pornografija je didaktičko sredstvo; muškarci sada masturbiraju slušajući bestjelesne glasove koji, preko telefona, opisuju erotske aktivnosti; unatoč roditeljskim upadima i zabranama, seksualni je užitak važan element djetinjstva; seks, droga i sport čine stanovništvo sretnima, a promiskuitet je zakonska norma; u seksualnim se nasladama može uživati multidimenzionalno – oralno, analno, genitalno i tako dalje – bez mogućnosti oplodnje; pedofilija je kulturni fenomen; djeca moraju naučiti da su homoseksualno i heteroseksualno ponašanje jednakovrijedni oblici seksualnog izražavanja“, itd.  Eto, to je njihova znanstvena utemeljenost zdravstvenog odgoja. Ipak bi trebali znati bar toliko da u znanosti anus nije spolni organ. Sukladno tomu valja i tretirati te zajednice koje svoje veze na tomu temelje. Očito je da će se vrlo brzo morati braniti znanost od Ministarstva znanosti.
       

Demokratske procedure uopće nije bilo. Roditelje i škole nije nitko ništa pitao. Učiteljima su naredili da se moraju striktno pridržavati njihovih uputa te da učenike o tome informiraju sukladno ponuđenoj literaturi bez prava na vlastite argumente, stavove i uvjerenja. Time oduzimaju školi odgojnu funkciju. Imanentno je pojmu učitelja i profesora da je i odgojitelj. Mi imamo Zakon o odgoju i obrazovanju, a ne o informiranju. Svaka informacija sadrži u sebi i formaciju. Nema uspješnog odgoja bez odgoja, bez autoriteta, bez odgovornosti, bez poučavanja, uvjeravanja i navikavanja na dobro.
          

Nitko nije protiv zdravstvenog odgoja, ali  naprijed navedeni sadržaji nemaju nikakve veze ni sa zdravstvenim odgojem ni sa znanošću ni sa zdravom pameti. Smatramo svojom građanskom dužnošću iznijeti stavove o  tim za djecu izuzetno štetnim pornografskim i seksološkim besmislicama. Stoga pozivamo učitelje, profesore, pedagoge, psihologe, defektologe, liječnike, roditelje, vjernike zastupnike u Hrvatskom saboru, razne civilne udruge vjerske 
provenijencije i hijerarhiju relevantnih vjerskih zajednica u RH da  
dignu svoj glas protiv takvog „zdravstvenog odgoja“, da zaštite djecu i mladež  od tih destruktivnih i nemoralno razarajućih utjecaja te da ga odbace jer na temelju činjenica iz ponuđene literature kategorički tvrdimo da između ostaloga taj program:

1.  Ne  uvažava  Deklaraciju UN i  Konvenciju   UN  o  ljudskim  i  
dječjim   pravima (18,19,26; 14,18,30),
2.  Krši  Ustav RH, Obiteljski zakon i Zakon o odgoju obrazovanju te prava građana (21,40,63;5,53,93;4), 3.  Uzurpira  pravo  roditelja  na  izbor  između različitih programa i spolnih orijentacija,
4.  Ignorira  i  zataškava  majčinstvo  i  očinstvo  namećući  lažno  
istospolno  roditeljstvo,
  5.  Isključuje   pluralizam  i  nameće   neprihvatljive  stavove  o  
spolnosti,  braku  i  obitelji,
  6.  Ismijava  univerzalne  vrijednosti  i  ne  poštuje  brak  kao  
zajednicu  muškarca i žene,
  7.  Zagovara  i  potiče  istospolne  brakove  te  netrpeljivost  
među  različitim  spolovima,
  8.  Nije  primjeren  dobi  učenika i prerano potiče  seksualnost i promiskuitet kod djece,
  9.  Nudi  maloljetnicima  i  mladeži  lažna  prava  i slobode  bez  
dužnosti  i  odgovornosti,
10.  Potencira   kod  maloljetne  djece,  hedonizam,  pobačaje,  
kontracepciju i  konflikte,
11.  Pospješuje   seksualnu  anarhiju  i  neoliberalističku  
isključivost  kod  djece  i  mladeži,
12.  Stimulira  mlade  da  što  kasnije  zasnivaju  brak  i  obitelj  
i da  uopće  ne ulaze u njih,
13.  Nameće  školama  i  roditeljima  ideološku  koncepciju  
ateističkog  nazora  na svijet,
14.  Tretira  učitelje  i profesore  kao prenositelje informacija a ne i kao one koji odgajaju,
15.  Zabranjuje  pravo  učitelja  na stručnu autonomiju,  vlastite  
stavove  i  priziv savjesti,
16.  Omogućuje  onima  koji  nemaju  pedagoške  kompetencije  da  
indoktriniraju  djecu,
17.  Temelji se na pornografiji i  „odgoju“  za slobodu raspadanja ili
  „odgoju“  bez odgoja,
18.  Nekritičan je i zanemaruje  posljedice  promjena partnera, homoseksualizma i HIV-a,
19.   Diskriminira  većinu  građana  katoličke,  islamske, pravoslavne 
i židovske vjere u RH,
20.   Odbacuje  program  GROZD-a  kojeg su podržali stručnjaci  i  
relevantne  religije u RH,
21.   Obmanjuje  javnost,  zataškava  i  manipulira  rezultatima  
medicinske  i  dr. znanosti,
22.   Proturječi  znanosti  i  uvodi  novi spol/rod:  muškarac  s  
vaginom  i  žena  s  penisom,
23.   Preferira  ekstremna  i  vrlo upitna  seksualna  ponašanja pred 
normalnim i poželjnim,
24.   Protežira  sumrak   demokracije,  kulture   života,   poštenja,  
  zakonitosti   i   morala,
25.   Suprotstavlja  se  pronatalitetnoj   politici  i pridonosi  
izumiranju  hrvatskog   naroda.
Objavi komentar

Popularni postovi s ovog bloga

Večernja molitva vlč. Zlatka Suca

ZNANJEM ĆEMO, A NE ORUŽJEM, STVARI PROMIJENITI NABOLJE

Karamarko usporedio Vladu sa zrakoplovom punim putnika, ali bez pilota i posade