ZNANSTVENO-STRUČNI SKUP: VUKOVAR '91. - ISTINA ILI OSPORAVANJE IZMEĐU ZNANOSTI I MANIPULACIJE

Pod naslovom VUKOVAR '91. - ISTINA I/ILI OSPORAVANJE: IZMEĐU ZNANOSTI I MANIPULACIJE 15. studenoga 2012. održat će se u Vukovaru 15. znastveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem "Vukovar ‘91. - dvadeset i jedna godina poslije".
Organizator skupa je Institut društvenih znanosti Ivo Pilar - Područni centar Vukovar a skup će se održati u Pastoralnom centru sv. Bone, Samostanska 5 - Pozivnica i program

- Pozivnica i program 15. znastveno-stručnog skupa "Vukovar ‘91. - dvadeset i jedna godina poslije"

PROGRAM/PROGRAMME

15. studenoga 2012. godine, četvrtak
15th November, 2012, Thursday

Pastoralni centar Sv. Bono
The Pastoral Centre St. Bono
Vukovar, Samostanska 5

08:30 - 09:00
Registracija sudionika skupa
Registration of participants

09:00 - 09:30
Pozdravne riječi gostiju i otvaranje skupa
Opening and welcome speeches

Prva sjednica/1st Session:
Moderator: Dražen Živić

09:30 - 10:00
Ivan Rogić
Vukovar 1991. - otisci uporabe konstrukcijskih pravila drugojugoslavenskog poretka

Vukovar 1991 - Application Imprints of the Second Yugoslav Order Constructional Rules

10:00 - 10:30
Ante Nazor
Kontinuitet velikosrpske ideologije

Continuity of the Greater Serbian Ideology

10:30 - 11:00
Stjepan Meštrović
Udari i uništi: usporedivost i oprečnost opsade Vukovara i nedavnih američkih ratnih zločina

Strike and Destroy: a Comparison and Contrast of the Siege of Vukovar and Recent American War Crimes

11:00 - 11:20
Stanka uz osvježenje
Refreshment Break

Druga sjednica/2nd Session
Moderatori/Moderators: Ivana Žebec Šilj i Mateo Žanić

11:20 - 11:40
Renato Matić, Anita Dremel
Vukovar ‘91. - znanstveni i ideološki diskurs

Vukovar ’91 - The Scientific and Ideological Discourse

11:40 - 12:00
Ivica Šola, Sanja Marketić
Strategija detragedizacije Vukovara

The Detragedization Strategy of Vukovar

12:00 - 12:20
Albert Bing
Vukovar i kultura sjećanja: mythos i episthémé recentne hrvatske povijesti

Vukovar and the Culture of Remembrance: Mythos and Episthémé of Recent Croatian History

12:20 - 12:40
Sanja Špoljar Vržina
Antropološki utvrdivo: Vukovar između terora univerzalizma i humanitarnog turizma

Anthropologically Identifiable: Vukovar Between the Terror of Universalism and Humanitarian Tourism

12:40 - 13:00
Dražen Živić
Je li Vukovar (bio) srpski grad?

(Was) Vukovar a Serbian City?

13:00 - 13:30
Rasprava
Discussion

13:30 - 14:30
Domjenak
Banquet

Treća sjednica/3rd Session
Moderatori/Moderators: Vine Mihaljević i Petar Macut

14:30 - 14:50
Danijel Labaš
Mediji i rat - etički izazov

The Media and War - Ethical Challenge

14:50 - 15:10
Patricija Kajić Kudelić
Važnost istine kod teških kršenja ljudskih prava

The Importance of Truth in Severe Violations of Human Rights

15:10 - 15:30
Šimun Penava
Ratni zločini počinjeni u Vukovaru 1991. - suradnja Centra za dokumentaciju o Domovinskom ratu i haških istražitelj
a
1991 War Crimes Committed in - Cooperation of The Homeland War Centre of Records and Hague Investigators

15:30 - 15:50
Tomislav Jonjić
Vukovar ‘91. i Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju

Vukovar ’91 and the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

15:50 - 16:10
Vinicije B. Lupis
Paradigma armenskog genocida

Armenian Genocide Paradigm

16:10 - 16:30
Anna Givargizyan
Armenski nacionalno-kulturni genocid. Stoljetna borba za pravdu

Armenian National-Cultural Genocide. The Century-long Struggle for Justice

16:30 - 16:50
Stanka uz osvježenje
Refreshment Break

Četvrta sjednica/4th Session
Moderatori/ Moderators: Ljiljana Dobrovšak i Renato Matić

16:50 - 17:10
Juraj Kolarić
Zagrebački rotarijanci za Vukovar

For Vukovar - Zagreb Rotary Members

17:10 - 17:30
Mato Artuković
Vukovar ‘91. u hrvatskim školskim udžbenicima

Vukovar ’91 in Croatian School Textbooks

17:30 - 17:50
Vine Mihaljević
Religijska istina o Vukovaru ‘91.

Religious Truth about Vukovar ‘91

17:50 - 18:10
Slobodan Lang
Umjerenost i uspješnost

Moderateness and Success

18:10 - 19:00
Završna rasprava i zatvaranje skupa
Final Discussion and Closing of the Conference
pilar.hr | benedikt
1 komentar

Popularni postovi s ovog bloga

Večernja molitva vlč. Zlatka Suca

ZNANJEM ĆEMO, A NE ORUŽJEM, STVARI PROMIJENITI NABOLJE

Karamarko usporedio Vladu sa zrakoplovom punim putnika, ali bez pilota i posade