STUPILI NA SNAGU KLJUČNI PRAVILNICI ZA OIE


OIE na jednom mjestu: Stupili na snagu ključni pravilnici

Zagreb, 03. kolovoza 2012. - U 88. broju izdanja Narodnih novina od 01. kolovoza 2012. službeno su dostupni i na snagu su stupili 'Pravilnik o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije' i 'Pravilnik o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije' - dokumenti od značajne važnosti za sve investitore u sektoru obnovljivih izvora energije i kogeneracije.

Korištenjem obnovljivih izvora energije i kogeneracije ostvaruju se interesi Republike Hrvatske u području energetike, utvrđeni Strategijom energetskog razvitka Republike Hrvatske, zakonima i drugim propisima kojima se uređuje obavljanje energetskih djelatnosti, osobito u pogledu šireg korištenja vlastitih prirodnih energetskih resursa, dugoročnog smanjenja ovisnosti o uvozu energenata, učinkovitog korištenja energije i smanjenja utjecaja uporabe fosilnih goriva na okoliš, otvaranja novih radnih mjesta i razvoja poduzetništva u energetici, poticanja razvoja novih tehnologija i doprinosa lokalnoj zajednici te diverzifikacije proizvodnje energije i povećanja sigurnosti opskrbe.

U smislu 'Pravilnika o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije' istaknuli bismo kako se dodjela prava služnosti i/ili prava građenja na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu izgradnje postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i kogeneraciju provodi kroz postupak javnog natječaja. Dodjela prava priključka na mrežu ostvaruje se prema stanju i uvjetima regulacijske sposobnosti i tehničko-tehnološkim mogućnostima elektroenergetskog sustava koje utvrđuje HEP – Operator prijenosnog sustava. U smislu prihvata veće proizvodnje električne energije iz vjetroelektrana i sunčanih elektrana, a sukladno Strategiji energetskog razvoja Republike Hrvatske, pravo priključka dodjeljuje se kroz postupak javnog natječaja.

Za pripremu i provedbu natječajnog postupka zadužen je Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicije (CEI). Natječaji se objavljuju u Službenom listu RH (Narodne novine) i sadrži minimalno sljedeće uvjete: natjecatelj mora biti upisan u sudski registar Republike Hrvatske s registriranim predmetom poslovanja "proizvodnja električne energije", natjecatelj mora dati izjavu o nekažnjavanju sukladno Zakonu o javnoj nabavi i minimalni rok za dostavu ponuda mora biti 90 dana od dana objave natječaja.

Pravilnici su dostupni na mrežnim stranicama Narodnih novina (Pravilnik o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije i Pravilnik o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije), a mogu se preuzeti i na portalu croenergo.eu.

Autor: © Portal croenergo.eu (T.M.) / ENERGO MEDIA SERVIS
Objavi komentar

Popularni postovi s ovog bloga

Večernja molitva vlč. Zlatka Suca

ZNANJEM ĆEMO, A NE ORUŽJEM, STVARI PROMIJENITI NABOLJE

Karamarko usporedio Vladu sa zrakoplovom punim putnika, ali bez pilota i posade