KARLOVAC 'PREPISUJE' OD CELJA, VARAŽDIN LUTA, SPLIT NI NE POKUŠAVA RIJEŠITI PROBLEM GOSPODARENJA OTPADOM

Karlovčani posjetili Centar za gospodarenje otpadom u Celju

Karlovac/Celje, 06. srpnja 2012. - Predstavnicima Karlovačke županije, vijećnicima, gradonačelnicima i načelnicima, te ravnateljima komunalnih službi predstavljen je jučer u Sloveniji rad celjskog Centra za gospodarenje otpadom "Simbio" , koji ima tehnologiju i organiziranost kakva se namjerava provesti i u budućem centru za gospodarenje otpadom Karlovačke županije.

Župan Ivan Vučić kazao je da takvo informiranje o suvremenim tehnologijama zbrinjavanja otpada treba približiti i stanovništvu uz lokaciju Babina gora i ekološkim udrugama, da bi informirano donosili odluke i prestali pružati otpor, jer je centar u Celju na svjetskom nivou kvalitete zbrinjavanja, a takav bi se trebao graditi i na Babinoj gori kod Karlovca. Cilj je da početku rada centra prethodi formiranje mreže reciklažnih dvorišta, s odvajanjem što više iskoristivog otpada, kao i u Sloveniji.

"Cijena obrade tone otpada u Celju košta 93 eura i važno je da gradonačelnici i načelnici i svi ostali vide na ovom primjeru da će nam iskorištavanje svega iskoristivog otpada bitno umanjiti cijenu zbrinjavanja ostalog otpada, a važno je i da svi vidimo da to gospodarenje otpadom na ovakav način nije štetno za okoliš", kazao je Vučić.

Prema riječima Slavka Marša, voditelja operative, pri zbrinjavanju i obradi miješanog komunalnog otpada za 24 općine s ukupno 230.000 stanovnika Simbio ne proizvodi štetan utjecaj na okoliš, jer procjedne vode ne otječu u podzemne vode, što dokazuje redoviti monitoring, a emisija plinova i čestica u zrak prolazi kroz biofiltere. Pri tom se proizvodi kompost druge kategorije čistoće (za parkove i cvijeće) te toplinska i električna energija od deponijskog plina i spaljivanja obrađenog otpada.

U Simbio je utrošeno 50 milijuna eura, od čega je 30 milijuna bio bespovratni novac iz EU fondova, a planovi za karlovački Centar je investicija od oko 30 milijuna eura, od čega bi 80 posto moglo doći iz strukturnih fondova, ostalo iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te regionalne i lokalne samouprave.

Za Centar na Babinoj gori postoji studija utjecaja na okoliš, idejni projekt, objedinjeni uvjeti zaštite okoliša, a Zdravko Marčetić, direktor već registrirane tvrtke Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije, kaže da se tek očekuje lokacijska dozvola i objava međunarodnog natječaja za Studiju izvodljivosti. Naime, kaže, treba sačekati novi zakon o gospodarenju otpadom, novu nacionalnu strategiju o gospodarenju otpadom i kartu otpada. [H]

Autor: © Portal croenergo.eu (M.P.) / ENERGO MEDIA SERVIS
1 komentar

Popularni postovi s ovog bloga

Večernja molitva vlč. Zlatka Suca

ZNANJEM ĆEMO, A NE ORUŽJEM, STVARI PROMIJENITI NABOLJE

Karamarko usporedio Vladu sa zrakoplovom punim putnika, ali bez pilota i posade