JUČER ZAVRŠILA KONFERENCIJA O OKOLIŠU I ZDRAVLJU U HRVATSKOJ I EU

Konferencija "Okoliš i zdravlje u Hrvatskoj i EU"

Zagreb, 27. lipnja 2012.- Na jučer održanoj konferenciji "Okoliš i zdravlje u Hrvatskoj i EU" istaknuto je kako je proces pristupanja Hrvatske Europskoj uniji generalno imao ili će imati pozitivne učinke na okoliš i zdravlje, poglavito u povećanju kvalitete zraka te u gospodarenju otpadom jer će se povećati stupanj reciklaže.

Konferenciju "Okoliš i zdravlje u Hrvatskoj i EU" organizirala Zelena je akcija u suradnji sa Health and Environment Alliance (HEAL), vodećom europskom koalicijom nevladinih organizacija koja se bavi utjecajem okoliša na zdravlje sa sjedištem u Bruxellesu te Pin for Health (domaćom nevladinom udrugom koja se bavi unaprijeđenjem politika javnog zdravstva), Koalicijom udruga u zdravstvu i Zborom novinara za okoliš Hrvatskog novinarskog društva. Konferencija je završna aktivnost projekta "Utjecaj hrvatskog pridruživanja EU na zdravlje i okoliš", kojeg financira Europska unija u sklopu programa IPA INFO 2009.

Okupila je predstavnike državnih ustanova, nevladinih udruga, novinara i stručnjaka, koji su raspravljali o vezi zaštite okoliša i zdravlja, a posebno o utjecaju pridruženja Hrvatske Europskoj uniji na okoliš, a time i na zdravlje hrvatskih državljana. Teme konferencije bile su kakvoća vode za piće, kakvoća zraka, buka, pesticidi, genetski modificirani organizmi (GMO) i kemikalije.

Sudionici su se usuglasili kako se proces pristupanja Hrvatske Europskoj uniji ne smije koristiti za snižavanje standarda zaštite okoliša. Predsjednik Zelene akcije Bernard Ivčić rekao je kako se to primjerice dogodilo kod donošenja Zakona o buci. Pojasnio je da je u starom zakonu postojala obaveza da svi gradovi u Hrvatskoj izrade kartu buke. Karte buke prikazuju razinu buke na pojedinom području, a što je temelj za izradbu prostornih planova. U Europskoj uniji je obaveza da svi gradovi s više od 250.000 stanovnika moraju izraditi karte buke, međutim ne brani se i manjim gradovima da ih također izrade, kazao je Ivčić i ustvrdio kako je "pod izlikom usklađivanja hrvatskoga sa zakonodavstvom EU, u hrvatski Zakon o buci 2008. uvedena je odredba da karte buke trebaju izraditi samo gradovi s više od 100.000 stanovnika, a što su u Hrvatskoj samo četiri grada".

Sudionici konferencije dobili su i publikaciju Zelene akcije koja daje pregled hrvatskih propisa i zakonodavstva EU o temama o kojima se raspravljalo na konferenciji. [H]

Autor: © Portal croenergo.eu (M.P.) / ENERGO MEDIA SERVIS
Objavi komentar

Popularni postovi s ovog bloga

Večernja molitva vlč. Zlatka Suca

ZNANJEM ĆEMO, A NE ORUŽJEM, STVARI PROMIJENITI NABOLJE

Karamarko usporedio Vladu sa zrakoplovom punim putnika, ali bez pilota i posade