JAVITE SE SAVEZU ZA ENERGETIKU AKO VAM TREBA SAVJET O EU FONDOVIMA


EU PROJEKTI i Savez za energetiku Zagreba sklopili dugoročni sporazum o suradnji

Zagreb, 07. veljače 2012. - EU PROJEKTI, obrt za poslovno savjetovanje, i Savez za energetiku Zagreba danas su sklopili dugoročni sporazum o suradnji na području pružanja usluga savjetovanja o EU fondovima.

Ovim je iznimno važnim sporazumom Savez za energetiku Zagreba zaokružio cjelovitost usluge 'Desk Europske unije za obrtnike, male i srednje poduzetnike' koju uključuje, osim Saveza kao koordinatora, Europsku poduzetničku mrežu Hrvatske u pogledu informiranja, savjetovanja i pronalaženja partnera na razini Europske unije, Banco Popolare Croatia d.d. u području financiranja i EU PROJEKTE u području osnovnog savjetovanja obrtnika i poduzetnika o mogućnostima korištenja EU fondova, izrade stručnih elaborata u svrhu identifikacije mogućnosti obrtnika i poduzetnika u EU fondovima i natječajima, identifikacije mogućih projekata za obrtnike i poduzetnike, sastavljanja projektnih prijava i druge projektne dokumentacije, identifikacije proračunskih stavki i izrade detaljnog proračuna projekta, usmeno i elektronsko savjetovanje obrtnika i poduzetnika u skladu s dogovorom te edukaciju u skladu s potrebama obrtnika i poduzetnika.

Na takav način Savez za energetiku Zagreba uspostavio je jedinstveni okvir s ciljem pomoći obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima u pogledu korištenja fondova Europske unije u području energetike i zaštite okoliša.

Područje djelovanja EU PROJEKTI

Project pipeline - Izrada baze strateški važnih projekata koje je potrebno dalje razrađivati s planom razrade i financiranja

Na temelju strateških ciljeva klijenta definiraju se ključni razvojni projekti (oni koji su prioritetni, imaju najveći mogući učinak, najmanje preduvjeta za implementaciju te najveću mogućnost financiranja) i mogući izvori za njihovo financiranje.

Ispunjavanje relevantnih baza podataka potrebnih za sudjelovanje u EU natječajima (PADOR, Idealist, Cordis URF, imenovanje LEAR predstavnika)

Klijent i njegove aktivnosti postaju vidljivi na razini tražitelja partnera, povećava se mogućnost promptnog uključivanja u EU projekte koji su u fazi pripreme i formiranja te su ispunjeni osnovni preduvjeti za sudjelovanje u EU projektima.

Pronalaženje partnera za provedbu projekata (partner search)

Pretraživanjem baza podataka i recentnih objava za traženje partnera određenog tipa, kontaktiranjem potencijalnih partnera i suradnika, iskazivanjem interesa za suradnjom u već postojećim konzorcijima koji se formiraju za potrebe prijave određenog natječaja, klijentima se omogućuje stvaranje vlastitih i stupanje u već postojeće konzorcije koji su često nužan preduvjet za sudjelovanje u natječajima.

Priprema svih projekata koje će se prijavljivati na natječaje stranih ili domaćih donatora ili financirati vlastitim sredstvima u ugovorenom periodu (dizajn projekta i izrada projektne dokumentacije)

Po pronalasku i definiranju natječaja za prijavu projekta ili po stupanju u postojeći konzorcij, definiraju se aktivnosti potrebne za prijavu projekta, vrši se analiza obrazaca, izrađuje se prijedlog aktivnosti, rezultata i ciljeva te prijedlog proračuna projekta kako bi u zadanim rokovima mogli biti dostavljeni instituciji koja je nadležna za provedbu natječaja.

Tehnička pomoć u provedbi projekata koji se provode u ugovorenom periodu (administrativno i financijsko vođenje projekata u skladu s pravilima EU te dodatno savjetovanje glede sadržajne provedbe projekta)

Podrazumijeva pružanje stalne podrške projektnom timu klijenta u administrativnoj i financijskoj provedbi projekta, savjetovanje glede javnih nabava u sklopu projekta, usklađivanje s financijskim pravilima natječaja, pomoć prilikom izrade izvještaja za potrebe projekta, provedbu evaluacije, komunikaciju s klijentom putem e-maila, telefona, sastanke i konzultacije unutar ureda kako bi projekt proveden u skladu s pravilima, projektna sredstva potpuno utrošena, pravovremeno i precizno napisani projektni izvještaji i provedena evaluacija, a po potrebi i revizija.

Monitoring i evaluacija projekata

Podrazumijeva nadzor nad provođenjem projektnih aktivnosti, upozoravanje na probleme i rizike, kašnjenje u provedbi i predlaganje rješenja za rješavanje problema te kompletnu evaluaciju projekta kako bi se izbjegle standardne greške koje se pojavljuju prilikom provedbe projekata te kako bi naši klijenti bili u mogućnosti potpuno se usredotočiti na aktivnosti koje provode u sklopu projekata.

Strateško i operativno planiranje

Znači izradu strateškog i operativnog plana za klijenta u skladu s potrebama i uz interaktivni pristup. Ove aktivnosti osiguravaju sustavni način promišljanja o budućnosti organizacije, prepoznavanje mogućih područja djelovanja i onih manje izvjesnih, pozicioniranje organizacije u skladu s budućim mogućnostima, pomoć pri stvaranju jakog tima, osiguranje bolje raspodjele sredstava, usuglašavanje smjernica djelovanja te postavljanje temelja za uspostavljanje učinkovitosti u radu organizacije.

Promotivne aktivnosti i vidljivost projekata

Izrada plana promotivnih aktivnosti u projektu, organizacija i provedba konferencija za medije, izrada brošura, letaka, publikacija i ostalih promotivnih materijala s ciljem postizanja dobre vidljivosti projekta u javnosti. Uspješno osmišljeni, izrađeni i diseminirani promotivni materijali te uspješno provedena promotivna kampanja, osiguravaju prepoznatljivost projekta i klijenata u zajednici.

Za više informacija posjetite www.eu-projekti.com.

Autor: © Portal croenergo.eu (T.M.) / CROENERGO MEDIA
Objavi komentar

Popularni postovi s ovog bloga

Večernja molitva vlč. Zlatka Suca

ZNANJEM ĆEMO, A NE ORUŽJEM, STVARI PROMIJENITI NABOLJE

Karamarko usporedio Vladu sa zrakoplovom punim putnika, ali bez pilota i posade