HOĆE LI NOVA VLADA PRILAGODITI ZAKON O OIE STANJU NA TERENU

Ovi europski fondovi financiraju solarnu energijuRazličite organizacije iz Hrvatske pokazuju velik interes za korištenje solarne energije i poboljšanje postojećih proizvoda i usluga uz potporu europskih fondova, ali nemaju dovoljno informacija otkuda krenuti. Ovo su najvažniji izvori financiranja projekata solarne energije u sklopu programa koji podupiru projekte obnovljivih izvora energije (OIE).
Naziv programa
 
Vrste projekata koji se financiraju Tko su korisnici
Prosječna vrijednost projekata
IPA - Komponenta II Prekogranična suradnja Hrvatska - Srbija, Hrvatska - Crna Gora, Mađarska - Hrvatska, Slovenija - Hrvatska, Hrvatska - BiH, Jadranska prekogranična suradnja, Mediteran, jugoistočna Europa Promicanje centara izvrsnosti za razvoj OIE-a uz korištenje solarne energije
Širenje i preuzimanje dobre prakse korištenja OIE-a
Javne kampanje o OIE-u
Priprema lokalnih i regionalnih programa za održivu proizvodnju OIE-a
Promocija pilot i demonstracijskih projekata za stvaranje malih elektrana uz korištenje OIE-a
Tijela javne vlasti, mala i srednja poduzeća, ponekad i druge organizacije iz država korisnica programa, odnosno one koje projekte provode na posebno definiranom programskom području 150.000 -350.000 eura (iznosi mogu biti i viši u transnacionalnim programima)
IPA - Komponenta IIIc Povećanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća Povećanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća kroz poboljšanje proizvodnih procesa ili usluga te usklađivanje sa standardima zaštite okoliša i obnovljivih izvora energije Mala i srednja poduzeća 50.000 - 200.000 eura (nakon ulaska u sustav strukturnih fondova očekuju se znatno veći iznosi)
Program za konkurentnost i inovacije - CIP Eko-inovacije Prva tržišna replikacija i komercijalizacija inovativnih proizvoda u sferi zaštite okoliša, smanjenja emisija i korištenja OIE-a pa tako i solarne energije Mala i srednja poduzeća i svi drugi tipovi organizacija u konzorciju u kojem je preporučeno imati međunarodne partnere Oko milijun eura
Program za konkurentnost i inovacije - CIP Inteligentna energija u Europi SAVE - poticanje energetske učinkovitosti i racionalne uporabe izvora energije
ALTENER - promicanje novih OIE-a i podržavanje energetske diversifikacije
Lokalne i regionalne institucije, udruge, znanstveno-istraživačke organizacije i poslovna zajednica u konzorciju u kojem je preporučeno imati međunarodne partnere Oko milijun eura
Okvirni program 7 - Specifičan program Suradnja Istraživanja u području solarne gradnje i arhitekture, pripreme solarnih goriva i toplinske energije, poboljšanje postojećih solarnih ćelija i vezanih proizvoda, razvoj fotonaponskih sustava i modula, razvoj i testiranje solarnih tanjura, razvoj solarnih kolektora srednje temperature (100 do 250oC) Sve vrste organizacija u međunarodnom konzorciju Od nekoliko stotina tisuća do više desetaka milijuna eura
Okvirni program 7 - Istraživanja u korist malih i srednjih poduzeća Projekti u sklopu kojih znanstveno-istraživačke organizacije, a ponekad i razvojno-istraživačke tvrtke provode specifična istraživanja u području OIE-a za potrebe poduzeća koja će kasnije koristiti navedene rezultate za razvoj ili poboljšanje proizvoda, procesa ili usluga Sve vrste organizacija, s naglaskom na mala i srednja poduzeća i znanstveno-istraživačke organizacije u međunarodnom konzorciju Oko milijun eura

 

VODIČ
Ovo su najvažniji koraci pri izboru programa za solarni projekt

  • Kvalitetna identifikacija i razrada projekte ideje
  • Smještanje ideje među prioritete pojedinog programa ili otvorenog natječaja
  • Stvaranje mreže domaćih i inozemnih partnera
  • Precizno definiranje onoga što je nova vrijednost za Europsku uniju ili utvrđivanje razine inovativnosti koja se postiže projektom
  • Jasno definirati rezultate projekta i njegovu korist za zajednicu
  • Ispitivanje tržišta i strategija buduće komercijalizacije proizvoda, usluge ili procesa
bussines.hr
Objavi komentar

Popularni postovi s ovog bloga

Večernja molitva vlč. Zlatka Suca

ZNANJEM ĆEMO, A NE ORUŽJEM, STVARI PROMIJENITI NABOLJE

Karamarko usporedio Vladu sa zrakoplovom punim putnika, ali bez pilota i posade