NAKON RASPADA HDZ-a, U HRVATSKOJ DOLAZI VRIJEME DEMOKRŠĆANA

Stranka je osnovana u Zagrebu 21. veljače 2009., spajanjem Hrvatskih demokršćana, Hrvatske kršćanske demokratske stranke i Hrvatskih proljećara. Za predsjednika stranke izabran je dr. Goran Dodig, a za potpredsjednike Ante Ledić i Petar Kaćunko.

Za izbore 2011. zajedno sa strankama Akcija za bolju Hrvatsku i Jedino Hrvatska - Pokret za Hrvatsku oblikuje koaliciju Savez za Hrvatsku, koja će nastupiti i protiv ulaska Hrvatske u Europsku Uniju na referendumu o ulasku Hrvatske u EU. Za nositelja lista HDS-a određen je dr. Josip Jurčević.

Program [uredi]

Svoj politički nauk Stranka temelji na društvenom nauku Katoličke crkve te na sintezi bogatih povijesnih, kulturnih i političkih iskustava svih hrvatskih naraštaja. Osnovni ciljevi su određeni Programskim načelima, a u bitnome oni su:

- uređenje države na demokršćanskim načelima;

- kulturna i duhovna obnova Hrvatske;

- zaštita života od začeća do prirodne smrti;

- zaštita obitelji;

- zalaganje i stvaranje uvjeta za pravedan i trajan mir u Hrvatskoj, u susjednim zemljama i u svijetu;

- suradnja sa susjednim zemljama, europskim zemljama i zemljama svijeta;

- uključivanje Hrvatske u Europsku Uniju bez posrednih krovnih međunarodnih organizacija, na načelima ravnopravnosti i uzajamnosti;

- stvaranje uvjeta, organiziranje i poticanje znanstvenog, tehnološkog i gospodarskog razvoja u Republici Hrvatskoj;

- očuvanje i poticanje kulturnih, znanstvenih, tehničkih i gospodarskih odnosa s drugim zemljama širom svijeta, a napose u Europi;

- promicanje i unaprjeđivanje najviših obrazovnih i znanstvenih standarda, kao i unaprjeđivanje tih standarda u socijalnoj politici;

- poticanje i promicanje i unaprjeđivanje demokracije zasnovane na demokršćanskim načelima te prava i pravne države, kako u Hrvatskoj tako i u svijetu;

- uključivanje Hrvatske u rad u kulturnoj i duhovnoj obnovi Europe i svijeta uključivanjem u međunarodne organizacije;

- ravnopravnost svih ljudi bez obzira na vjeru, naciju, podrijetlo, spol, imovinski status i tome slično, te davanje jednakih izgleda i mogućnosti na uspjeh svima;

- sveobuhvatna skrb za čovjeka i svaku osobu – pojedinca;

- zaštita obitelji, mlađeg naraštaja, djece i mladeži;

- posebna briga i skrb o odgoju mladog naraštaja;

- osiguranje uvjeta za besplatno cjelokupno obrazovanje;

- poticaj i zaštita poduzetništva;

- posebna briga o potrebitima, tj. invalidima, starima, nemoćnima i hendikepiranima;

- poštovanje načela supsidijarnosti, trodiobe vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku;

- razvoj kulture i slobode javnih medija;

- provođenje denacionalizacije otetih dobara i omogućavanje provratka iseljeništvu;

- poticanje i zaštita solidarnosti i socijalne brige onih koji imaju za one koji nemaju;

- očuvanje i zaštita okoliša.

(izvor Wikipedia)

Objavi komentar

Popularni postovi s ovog bloga

Večernja molitva vlč. Zlatka Suca

ZNANJEM ĆEMO, A NE ORUŽJEM, STVARI PROMIJENITI NABOLJE

Karamarko usporedio Vladu sa zrakoplovom punim putnika, ali bez pilota i posade