OBITELJSKA STRANKA NAKON SABORA NAPUSTILA POKRET HRAST

GOVOR NOVOG PREDSJEDNIKA OBITELJSKE STRANKE MATE KNEZOVIĆA- SMJERNICE ZA BUDUĆI RAD OBITELJSKE STRANKE

Poštovani sabornici Obiteljske stranke!

Dame i gospodo, dragi prijatelji!

I. NASTANAK OBITELJSKE STRANKE I NJEZINI TEMELJI

NASTANAK OBITELJSKE STRANKE

Obiteljska stranka nastala je prije dvije i pol godine. Njezin Osnivački sabor dogodio se 28. veljače 2009. godine. Stranka je nastala kao odgovor na sve teže nasrtaje na obiteljske i hrvatske nacionalne vrijednosti i interese.

Obiteljske vrijednosti na koje se i dalje u nas uporno i sustavno nasrće su: brak, život od začeća do prirodne smrti, intima, odgoj djece, nedjelje kao neradni dan i sl..

Nacionalne vrijednosti koje su već dulje vrijeme ugrožene su: suverenitet Hrvatske države, Domovinski rat, teritorij, zemlja, vode, šume i druga prirodna bogatstva. Teritorij se prepušta drugim državama, svjesno se siju podjele u hrvatskom nacionalnom biću, vlada nebriga za Hrvate u Bosni i Hercegovini i aktivno ili pasivno se sudjeluje u njihovu nestanku i dr.

STANJE U OS

Obiteljska stranka pokazala je da je demokratska stranka i da je stranka odgovornih ljudi. Obiteljska je stranka pokazala demokratsko lice što je vidljivo i iz činjenice da se nastoji poštivati procedura koju smo sami izglasali u Statutu i drugim našim dokumentima. Naravno da se u tom dijelu može napraviti korak naprijed, i ne samo da može nego smo to i dužni učiniti u idućem razdoblju. Obiteljska stranka nije stranka jednog čovjeka, i to je u dosadašnjoj praksi u kratkoj povijesti stranke već i pokazano. Isto se pokazuje i ovih dana, što nam daje nadu da će u ovoj političkoj stranci uvijek postojati sloboda mišljenja i govora te pozitivan odnos prema članstvu.

Kada kažem odgovornih ljudi pri tom mislim na to da se u praksi višestruko pokazivala odgovornost vodstva za dobre i loše poteze stranke.

Sama stranka do sada je imala više dobrih i loših odluka. Dobre odluke se sastoje u činjenici da stranka ima prilično dobro i uravnoteženo izgrađen unutarnji ustroj te da je potakla i u većini provela akciju MORE JE KOPNO. Utemeljeno je niz ogranaka. U Splitu se uspjelo ući u dva kotara. Pokrenuto je I glasilo ETOS. Došlo je do određenog rasta članstva i dr. Preostaje nam daljnja izgradnja.

POVRATAK KORIJENIMA

Kao što znamo, Obiteljska stranka ima čvrsto uporište u jasno određenim vrjednotama zapisanim u našem Statutu i programskom okviru. Obiteljska stranka nikada nije odstupila od toga, a ne će ni ubuduće. No u ovom trenutku važno nam je ponovno posvijestiti upravo ono najbitnije u politici Obiteljske stranke. Dakle, naše najviše vrednote su:

1. Čovjek kao najviša društvena vrjednota.

Svaka osoba je neponovljiva i vrijedna jednakog dostojanstva. Svaki čovjek je slobodan i odgovoran u svojoj slobodi.

2. Ljudski život započinje začećem, neprocjenjiv je i neponovljiv.

3. Brak je zajednica muškarca i žene i temelj obitelji, a država i društvo dužni su ga promicati i štititi.

4. Obitelj je temeljna društvena zajednica i mora biti pod posebnom zaštitom države.

5. Odgoj djece pravo je i dužnost roditelja, roditelji imaju pravo slobodno odlučivati o odgoju djece.

UTEMELJENJE REPUBLIKE HRVATSKE

Suvremena Republika Hrvatska kao nacionalna država hrvatskog naroda i njezinih grđana utemeljena je na prirodnom i povijesnom pravu te slobodnoj volji hrvatskog naroda i građana te na žrtvi dragovoljaca, branitelja i drugih građana.

Vrijednosti Domovinskog rata utemeljene su na zakonitoj obrani mira, zaštiti nedužnih i pravu hrvatskog naroda na slobodnu, suverenu i neovisnu državu.

CILJEVI I DJELOVANJE OBITELJSKE STRANKE

Naši ciljevi i djelovanje definirani su čl. 6. Statuta Obiteljske stranke. Neke od njih ponavljam radi uvida u područje Obiteljske stranke, primjerice:

 • sudjelovanje svih građana u društvenim procesima
 • svijest o pravu neposrednog ili posrednog utjecaja na vlast
 • primjena načela izravne demokracije (referendum)
 • podjela vlasti na zakonodavnu, sudbenu i izvršnu
 • promicanje svijesti institucija da postoje radi ljudi
 • zauzimanje za pravo na istinitu informaciju
 • promicanje svijesti da je opće dobro cilj političkog života
 • promicanje svijesti o obitelji kao temelju socijalno osjetljivog i uspješnog gospodarastva
 • promicanje zauzetosti za djecu, mlade, rodilje, stare, nemoćne
 • promicanje nacionalne, povijesne, tradicionalne i suvremene vrijednosti hrvatskog društva
 • zauzimanje se za zdrav okoliš i održivi razvoj
 • zalaganje za civilizaciju nade te demokratsko društvo utemeljeno na trajnim i svepopćim vrijednostima.

Moramo priznati da do sada nismo iskoristili svoje ljudske potencijale da bismo aktivnije djelovali u ostvarivanju navedenih ciljeva.

POLITIČKE TEZE OBITELJSKE STRANKE

Obiteljska stranka je već na svom Osnivačkom saboru, te kasnije u programskim smjernicama, iznijela određene političke teze:

 1. Nadiđena je zastarjela podjela u političkom prostoru na ljevicu, desnicu i centar te njihove razne varijacije. Sadašnja politička podjela je je svjetonazorska i vrijednosna. Dakle, nije bitno što kažeš da jesi, nego koje su tvoje vrijednosti i vrjednote.
 2. U današnjoj politici postoji tzv. svjetonazorska koalicija. Ona je ta koja je odlučivala i koja će ubuduće odlučivati o političkim odnosima. Svjetonazorska koalicija sastoji se u tome da desne i lijeve stranke imaju iste vrjednote, no sukob je samo verbalne naravi dok je rezultat svake političke utakmice isti.
 3. Postoje tzv. “nove vrijednosti” koje jednako strasno provode desni i lijevi. Te “nove vrijednosti” kada društvo “sazrije” postaju neupitne. One su: abortus, tzv. homoseksualni brakovi, eutanazija, pravo na dijete, teze o braku kao zastarjeloj instituciji, banke sperme, jajnika, zamrznutih zametaka i sl.. Istovremeno te “nove vrijednosti” napadaju same temelje ustavnopravnog poretka Republike Hrvatske i u suprotnosti su s Deklaracijom Ujedinjenih naroda o osnovnim ljudskim pravima i temeljnim slobodama, Konvencijom o pravima djeteta, Europskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i dr.. međunarodnopravnim dokumentima. Usprkos sukobu s tim pravnim aktima oni koji su dužni štititi te akte i njihovu dosljednu provedbu blagonaklono gledaju na te nasrtaje te stvaraju drugačiji pravni poredak.
 4. U Republici Hrvatskoj (što je tendencija i u drugim zapadnim zemljama) sve grublji i otvoreniji je napad na obitelj i obiteljske vrijednosti, a što smo mi nazvali intervencionizam u obitelj. Ove tendencije u Hrvatskoj se očituju kroz zakonodavstvo i praksu. Što se tiče zakonodavstva možemo ponovno uputiti na niz zakona kao što je Zakon o suzbijanju diskriminacije u cijelosti, Zakon o ravnopravnosti spolova u pojedinim dijelovima, Zakon o pučkom pravobranitelju, Zakon o abortusu, Zakon o medicinski potpomognutoj oplodnji te čitav niz zakona koji taj i takav duh promiču. Naravno da je praksa još teža. Ona se očituje kroz uništavanje odgojne komponente koju imaju roditelji, škola i dr. važne institucije. U ovoj praksi se otišlo toliko daleko da je sve više teških situacija pred sudovima koju potiče sama država..
 5. Obiteljska stranka uočava da je i demokršćanstvo, kakvo smo poznavali, u prošlosti u velikom dijelu kroz svoju politiku prihvatilo ili namjerava prihvatiti ove “nove vrijednosti”, te je time demokršćanstvo otpalo od svog temelja. Podržavanje takvog demokršćanstva u suprotnosti je s temeljima na kojima počiva društvo i Obiteljska stranka.

II. POLITIKA OBITELJSKE STRANKE PREMA ČLANSTVU, DRUGIM STRANKAMA, UDRUGAMA I GRUPACIJAMA

SAMOSTALNA POLITIKA

Obiteljska stranka ima svoju specifičnu politiku. Ona je bitno drugačija od bilo koje političke stranke u Hrvatskoj. Dokaz posebnosti je naš Statut, Proglas i Program. Činjenica je da s drugim strankama imamo i niz dodirnih točaka, s nekoma više s nekima manje, no mi imamo svoj pristup i pogled na politiku pa iz njega djelujemo i prosuđujemo. Stoga je bitno reći sljedeće:

 1. Hrvatska treba nekoga tko će jasno reći: “Mi vodimo takvu i takvu politiku”. Ta politika mora biti utemeljena u hrvatskom nacionalnom biću, njegovom povijesnom iskustvu, duhovnim i materijalnim vrijednostima i vrjednotama svojstvenim našem narodu. Takvu politiku ima Obiteljska stranka.
 2. Obiteljska stranka će voditi samostalnu politiku na tragu Ante Starčevića, Stjepana Radića, Alojzija Stepinca i Franje Tuđmana, za takvu politiku koja će se voditi načelima i pravom hrvatskog naroda na punu istinu o sebi, svojoj prošlosti i samostalnom kreiranju vlastite budućnosti.

DUGOROČNA POLITIKA

 1. Politiku stranke trebamo utemeljiti na “duge staze”. Samo ona politika koja može preživjeti teške trenutke i događaje, ima priliku opstati. Obiteljsska stranka je do sada preživjela zato jer smo se okupili oko zajedničkih vrijednosti, vrjednota, načela i političkih teza.
 2. Trebamo prestati tražiti “instant” rješenja, te odbaciti politku straha koja se očituje u tvrdnjama da “Ako sada mi ne uspijemo, Hrvatske više ne će biti”. Nadalje, odbacujemo politički mesijanizam koji se sastoji u tome da mi narodu nudimo izlaz, a ako narod nas ne prepozna kao izbavitelje, onda zaslužuje propast, dok mi ostajemo razočarani jer nas nitko nije razumio. Dakle, mi svoj narod ljubimo bez obzira tko vladao, kome taj narod dao povjerenje, razumio nas ili ne razumio, došao do njega naš glas ili ne došao, bio taj narod na stranputici ili ne.

POLITIKA PREMA DRUGIM STRANKAMA

 1. Obiteljska stranka poštuje druge hrvatske političke stranke. Vrijednosno i svjetonazorski Obiteljska stranka ima niz političkih stranaka koje su joj bliske. Na žalost ni jedna nije uspjela iskoračiti svojim idejama i vodstvom. Stoga Obiteljska stranka bira težai put. Naime, mnogo je stabala u “našoj šumi”. Mi nećemo reći da smo i od koga bolji, no niti da smo lošiji. Prema tim strankama i pojedincima vodit ćemo se također načelima. Nikoga ne želimo vrijeđati i svatko ima pravo boriti se za naklonost birača.
 2. Obiteljska stranka nema vremena za predizborna savezništva. Naime, predizborna savezništva traže dugu i ozbiljnu pripremu i na koncu ozbiljan zajednički program i ugovor. Stoga se moramo do ovih izbora posvetiti svojoj unutarnjoj izgradnji, prezentaciji svog programa i izlasku na predstojeće saborske izbore. Prvi je zadatak Obiteljske stranke utemeljenje svih tijela, njihovo funkcioniranje te priprema za predstojeće izbore. Na izbore moramo izići. Odluka o tome u kojim izbornim jedinicama bit će donijeta nakon što se utvrdi pravo stanje u stranci, nakon unutarnjeg rada u stranci i utvrđivanja imamo li i koliko suradničkih grupacija, udruga, pojedinaca koji žele poduprijeti našu politiku.
 3. Obiteljska stranka je u svibnju 2009., na jednoj od sjednica Izvršnog odbora, donijela odluku da će drugim grupacijama ponuditi zajedničku platformu kojom bismo se okupili oko istih vrjednota, te upravo te zajedničke vrjednote promovirali u javnosti i institucijama. To smo nazvali Savez za vrjednote. Na tom tragu možemo drugima ponuditi zajednički rad.

POLITIKA PREMA RAZLIČITIM GRUPACIJAMA

 1. Prema različitim grupacijama, koje su bliske našim programskim načelima i ciljevima, vodit ćemo politiku razumijevanja i osvješćivanja zajedničkih vjednota i ciljeva. S tim grupacijama, ukoliko bi se ostvarili uvjeti i prije izbora, valjalo bi provesti pojedine akcije radi našeg i njihovog prepoznavanja te postizanja zajedničkih ciljeva.
 2. Iz tih političkih ili drugih grupacija može se pojedince staviti i na naše izborne liste. Ipak, naglašavam da se članstvo stranke mora početi ozbiljnije baviti politikom i u tom užem smislu, odnosno da bude voljni staviti svoje ime na izborne liste, preuzeti pojedine obaveze u tijelima stranke i u kreiranju i provođenju politike. Dakle, prioritet i prednost imaju članovi naše stranke u samoj stranci.

RAD UNUTAR STRANKE

 1. Za vodstvo i sve strukture stranke članstvo mora biti u fokusu interesa. Upravo se preko članstva prepoznaje stranka. Stoga ćemo članstvo odgajati za politiku i preuzimanje odgovornosti. Valja naglasiti da je politika uzvišena ljudska djelatnost, rad za opće dobro, rad u kojem ni u jednom trenutku osobni interes ne smije biti ispred općeg.
 2. Članstvo valja povezati tako da se pravovremeno i istinito informira o bitnim događajima i odlukama stranke, odnosno središnjih tijela i tijela na nižim razinama. Valja reorganizirati i na informativan i edukativan način osmisliti ETOS.

PROGRAMI I PROGRAM STRANKE

 1. Stranka će izraditi sveobuhvatni program. On će se sastojati od programa za pojedina područja života kao što su obitelj, demografija, vanjska politika, unutarnja politika, politika prema susjednim zemljama, Hrvatima u BiH, iseljenoj Hrvatskoj, školstvu, zdravstvu, gospodarstvu i sl.
 2. Na čelu programa mora biti predsjednik ili koordinator koji će neposredno komunicirati s predsjednikom, Izvršnim odborom i stručnjacima, dok pojedina područja trebaju biti prepuštena stručnjacima koji imaju izraženu crtu vrijednosti koje su zapisane u Statutu i programskim smjernicama.

III. POLITIKA/KE OBITELJSKE STRANKE PREMA RAZLIČITIM PODRUČJIMA ŽIVOTA

OBITELJSKA POLITIKA

Obiteljska stranka će osobitu pozornost posvetiti razvoju obitelji, odnosno definirati obiteljsku politiku u kojoj će biti svi potencijali države, društva, školstva, zdravstva i gospodarastva usmjereni k jačanju obitelji. Za obiteljsku stranku abortus nije prihvatljiv ni u kojem obliku. Za Obiteljsku stranku nije prihvatljiva eutanazija, istospolni brakovi, ni bilo kakve manipulacije ljudima od začeća do smrti. Upravo sve mora biti usmjereno ka zaštiti i sveobuhvatnom razvoju svake ljudske osobe i u svakoj životnoj dobi. Za Obiteljsku stranku razvoj ljudske osobe je njezino svekoliko zadovoljstvo u duhovnom, psihičkom i materijalnom smislu. Ovo je ideal kojem jednostavno moramo težiti. Stoga Obiteljska stranka traži izmjene svih zakona koji su usmjereni protiv ljudskih osoba, obitelji i naroda. Tražimo da svako ljudsko biće ima pravo na život, tražimo temeljite izmjene Zakona o suzbijanju diskriminacije ili njegovo ukidanje, tražimo ukidanje zakona kojima se lažno podilazi homoseksualnim grupama i lobijima, a što je u konačnici usmjereno i protiv njih kao osoba. Tražimo revizije zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji, niz zakona kojima se intervenira u obitelj na grub način i bez potrebe, zakona kojima se u školstvu onemogućuje učitelje i profesore da djeluju odgojno.

ODGOJ I OBRAZOVANJE

Za odgoj i obrazovanje ljudi najvažnija je njihova obitelj. Stoga obitelj mora biti snažna i zdrava. Država joj u tome pomaže.

U predškolskom i školskom obrazovanju valja se vratiti ne samo, pravima, nego i obavezama djece. Mnoge tendencije u suvremenom predškolskom i školskom odgoju i obrazovanju ozbiljno otežavaju odgoj, a time i kvalitetno obrazovanje djece. Tako su djeca postala svjesna svojih prava, no svako pravo ima svoju protutežu u obvezi. Pojedini zakoni, podzakonski akti i praksa, te niz različitih programa putem razno raznih udruga uvukli su se u škole i sve više uništavaju odgojnu komponentu ustanova. Niz zakona ometa i pravo roditelja da slobodno odlučuju o odgoju svoje djece. Sve ovo je ogroman prostor rada Obiteljske stranke.

U školske programe sve više se uvlače neprihvatljive čak i opasne ideologije. Često se zaobilaznim putevima našu djecu želi usmjeriti protiv roditeljskog odgoja. Stoga će Obiteljska stranka pratiti pojedine zakone, udžbenike i praksu u školama te ukazivati na propuste i pokušaje podmetanja takvih programa našoj djeci.

VANJSKA POLITIKA

 1. U vanjskoj politici Hrvatska se mora voditi interesima Hrvatske države i naroda. Naše more, naš geostrateški položaj, naše luke, naša zemlja ostaju neiskorišteni. Hrvatsku trebamo vidjeti kao snažnu zemlju sa svojom jasnom vanjskom politikom.
 2. Hrvatska ima izniman geostrateški položaj kojim se mora koristiti za svoje političke, gospodarske, demografske i druge ciljeve.

HRVATI U BIH I SVIJETU

 1. Hrvati u BIH su druga Hrvatska koja se nalazi uz Hrvatsku. Oni su za nas i politički narod koji može slobodno odlučivati o svojoj političkoj i drugoj sudbini. Stoga ih smatramo nama jednakima, a ne dijelom hrvatskog naroda koji je pod našom skrbi, pa im jednom pomognemo i više nego je to potrebno, a drugi put ih odbacimo kao balast. Oni imaju iznimnu važnost za RH, njen opstanak i napredak.
 2. Hrvati u svijetu su naš veliki potencijal, do sada vrlo slabo iskorišten. Taj potencijal je sveobuhvatan i to u duhovnom, kulturnom, materijalnom i demografskom pogledu i na druge načine. Imat ćemo potpuno otvoreno srce, um i sve drugo za njih. Stoga ćemo ta pitanja potencirati i stvarati programe njihova povratka. Za Hrvatsku, koja svake godine gubi oko 10.000 ljudi, bolje je da usmjeri svoje programe i materijalna sredstva na povratak iseljenika i njihovih potomaka nego da “uvozi” radnu snagu iz drugih kultura, vjera i tradicija.

EUROPSKA UNIJA

 1. Mi europske integracije vidimo u duhu začetnika EU i u duhu niza europskih velikana. Znamo da Europe bez kršćanstva ne bi bilo, uostalaom ni EU ne bi bilo bez kršćanskog nadahnuća. Stoga kada gledamo prema EU, mi gledamo na taj način. Naravno, svjesni smo da je EU u mnogo čemu odstupila od kršćanskih načela, no uvjeren sam da će se vratiti, ili je jednostavno ne će biti.
 2. Kod pitanja pristupanja EU važne su i sljedeće činjenice:
 3. u EU su sve zemlje iz kulturnog i političkoga kruga koji je Hrvatskoj blizak (Njemačka, Austrija, Poljska, Mađarska, Češka, Slovenija, Slovačka, Italija); ostanak Hrvatske izvan tog kruga ne bi bio dobar za Hrvatsku; taj je krug središnji i najsnažniji dio, istovremeno nama uglavnom naklonjen;
 4. Zamislimo scenarij da u EU uđe Srbija i BiH, a Hrvatska ne; Hrvatima iz BIH bila bi bliže Srbija od Imotskog, Splita, Zagreba ili Metkovića; dugoročno gledano to bi ozbiljno moglo ugroziti hrvatske nacionalne interese i opstanak.

Sve ovo naprijed navedeno ne znači da će se Obiteljska stranka preporučiti svom članstvu i hrvatskim građanima da daju svoj glas za ulazak u EU. Ovakvom politikom Obiteljska stranka ne gleda na EU kao ZA ili PROTIV. Mi EU gledamo sa stajališta naših jasno definiranih vrjednota te hrvatskih nacionalnih interesa, a ne kao navijač ili sluga. Podržat ćemo samo onaj ulazak ili ostanak u EU koji poštuje naše vrijednosti, našu slobodu i naše pravo da odlučujemo o svojoj sudbini. Dakle, naša sudbina mora biti u našoj slobodi.

Primjerice, Obiteljska stranka je pokrenula akciju MORE JE KOPNO. Obiteljska stranka ustrajava u svom zahtjevu da se provede referendum o Sporazumu o arbitraži između Republike Hrvatske i Republike Slovenije. OS i dalje inzistira na tome da Ustavni sud utvrdi je li taj sporazum u skladu s Ustavom Republike Hrvatske. OS smatra da Hrvatska treba proglasiti svoj isključivi gospodaraski pojas na moru u skladu s međunarodnim pravom. OS će u politički prostor unijeti zahtjev da Srbija i Crna Gora plate ratnu štetu Hrvatskoj. Obiteljska stranka će o preporuci odlučiti kada bude objavljen Sporazum o pristupanju Hrveteke EU. Ako to bude “mačak u vreći”, Obiteljska stranka će preporučiti da se odbije “mačak”.

Prema tome za Obiteljsku stranku EU ima alternativu. Samo Hrvatska nema alternativu.

NA KRAJU: HRAST


Mislim da sam iz gornjih misli jasno odgovorio na pitanje o HRAST-u. Duboko poštujem one koji su krenuli iskreno u taj projekt, naravno i one koji i dalje iskreno zastupaju ideju. Oni to čine u vjeri i nadi da se može na taj način Hrvatskoj pomoći. Tako Ivo Perišić kaže da je voljan pretrpjeti svaku vrstu poniženja, kaže da je i sad, kad ima 54 godine, voljan 24 godine robijati za Hrvatsku kao Gotovina. Te 24 godine bi otprilike bile ostatak njegova života, kako sam kaže – doživotna robija. Divim se takvoj odlučnosti!

Ipak smatram da moramo biti još više voljni provesti ostatak svog života kao slobodni ljudi!

HRAST ima nepremostivih problema formalno pravne naravi. Stoga svako daljnje upuštanje u suradnju koja bi rezultirala zajedničkim listama je iluzorno. Dakle, Obiteljska stranka će obavijestiti HRAST da se više ni na koji način ne smatra dijelom HRAST-a. Hoće li HRAST riješiti svoju dvojnost/trojnost Pokret-stranka-udruga prepuštamo njima. Naše daljnje ostajanje uz HRAST iscrpjelo bi nas, a nikakav rezultat ne bismo postigli.

Osobno nisam protiv suradnje ni s kim tko nam je blizak u političkom i vrijednosno-svjetonazorskom smislu. Tvrdnja da sam ja protiv bilo kakve suradnje s nekim (pa i HRAST-om) proizvoljna je. Mi moramo znati tko koga predstavlja, a budući da postoje tri HRAST-a, da su unutar njih sukobi, te da su pojedini dijelovi tih HRAST-ova nezakoniti, trenutno sprječava suradnju koja bi rezultirala zajedničkim izlaskom na izbore. Osim navedenoga, a zbog nezakonitosti pojedinih dijelova HRAST-a, izvrgli bismo se mogućim sankcijama od strane vlasti prema pojedincima. Ukratko HRAST – pokret nije registriran pred nadležnim državnim tijelima, a tvrdi da ima svoja vlastita tijela koja donose odluke. Ovo stanje je nezakonito i ovim upozoravam i članove Obiteljske stranke da i njihovo djelovanje unutar takvog HRAST-a može biti podvrgnuto odgovornosti pred državnim tijelima.

ZAKLJUČAK

Ovo što predlažem teži je put. Ovo je put pun izazova i nesigurnosti. Ovo je put u kojem trebamo istinsku mudrost, ustrajnost i hrabrost da bismo postigli rezultat i u konačnici Hrvatskoj donijeli nešto od bogatstva koje nosimo u sebi.

Obiteljska stranka ima ugledne i vrijedne pojedince. Mnogi su već vrlo angažirani u udrugama, unutarcrkvenim pokretima, te su istaknuti u svojim strukama. Taj potencijal moramo iskoristiti. Obiteljska je stranka stranka nade. Obiteljska je stranka stranka budućnosti.

U tom duhu svima zahvaljujem na pozornosti i pozivam vas da glasate za ovaj program.

Mate Knezović

Zagreb, 10. rujna 2011.

Objavi komentar

Popularni postovi s ovog bloga

Večernja molitva vlč. Zlatka Suca

ZNANJEM ĆEMO, A NE ORUŽJEM, STVARI PROMIJENITI NABOLJE

Karamarko usporedio Vladu sa zrakoplovom punim putnika, ali bez pilota i posade