SAČEKATE ONDA INSPEKTORE, PA POVEŽETE STARU VIJEST I NOVE INSPEKCIJE

Izvješće o obavljenim inspekcijskim nadzorima odlagališta otpada u 2010. godini


13:04 | Šalje: admin | komentara 0Inspektori zaštite okoliša su u svibnju i lipnju 2010. godine obavili preventivne nadzore na ukupno 413 lokacija odlaganja otpada.
Pravilnik o načinu i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada propisuje da sva postojeća odlagališta koja ne udovoljavaju propisanim uvjetima moraju biti sanirana i/ili zatvorena najkasnije do 31. prosinca 2011. godine. Slijedom te odredbe prioritet redovnih godišnjih nadzora inspekcije zaštite okoliša su evidentirana odlagališta otpada u Republici Hrvatskoj od kojih je veliki broj u postupku sanacije. Redoviti godišnji nadzori provede se i u sklopu provedbe mjera protupožarne zaštite RH prije i tijekom turističke sezone. Ovu mjeru Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva provodi u suradnji s inspekcijskim službama Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.

Zbog odstupanja od zakonskih odredbi inspekcija zaštite okoliša izdala je 61 rješenje i 10 naređenih mjera u zapisnik te nadležnim sudovima podnijela 6 optužnih prijedloga. Rješenjima je upraviteljima odlagališta ili općinama i gradovima naređeno poduzimanje mjera za uklanjanje nepravilnosti na odlagalištima. Mjere se odnose na prekrivanje odloženog otpada, gašenje požara, sprečavanje raznošenja prašine i nečistoća s odlagališta, uređenje protupožarnog pojasa, postavljanje propisanih oznaka, uklanjanje otpada s odlagališta koji nije prihvatljiv za odlaganje, zabranu odlaganja vrsta otpada na odlagalište koji je neprihvatljiv za odlaganje, izradu i vođenje propisane dokumentacije, uklanjanje otpada odloženog izvan odlagališta, odnosno na lokacijama „divljih odlagališta“ i sprečavanje daljnjeg odlaganja otpada na tim lokacijama, sanaciju otpadom onečišćenog tla te provođenje mjera zaštite okoliša i praćenje stanja okoliša.

Više informacija pročitajte na web stranici Ministarstvawww.mzopu.hr.
Objavi komentar

Popularni postovi s ovog bloga

Večernja molitva vlč. Zlatka Suca

ZNANJEM ĆEMO, A NE ORUŽJEM, STVARI PROMIJENITI NABOLJE

Karamarko usporedio Vladu sa zrakoplovom punim putnika, ali bez pilota i posade