„Sva sredstva javnog priopćavanja dužna su svim kandidatima za predsjednika Republike omogućiti da pod jednakim uvjetima izlažu svoj program...

REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO
REPUBLIKE HRVATSKE
KLASA:013-04/09-14/07
URBROJ:507-09-06
Zagreb, 9. prosinca 2009.
IZBORNIM STOŽERIMA PREDSJEDNIČKIH KANDIDATA
- g. Josip Jurčević,
- g. Damir Kajin,
- g. Slavko Vukšić,
- g. Boris Mikšić,
- gña. Vesna Škare Ožbolt
UDRUGA GRAðANA „LIBERTAS“
- g. Frano Kolak
Predmet: Priopćenje i upozorenje o načinu predstavljanja kandidata za izbor
predsjednika Republike Hrvatske u programu NOVE TV
Poštovani,
Državno izborno povjerenstvo je zaprimilo 7. prosinca 2009. dopis predsjedničkih
kandidata: Josipa Jurčevića, Damira Kajina, Slavka Vukšića, Borisa Mikšića i Vesne Škare
Ožbolt te Udruge grañana „Libertas“ kojim upozoravaju na nejednaki pristup u predstavljanju
predsjedničkih kandidata na Novoj TV u emisiji sučeljavanja predsjedničkih kandidata koje
su najavljene za 10., 17. i 23. prosinca 2009.
Dopisima od 7. prosinca 2009. i 8. prosinca 2009. Državno izborno povjerenstvo je
zatražilo od Nove TV izviješće o načinu na koji će se najavljena sučeljavanja predsjedničkih
kandidata obavljati u planiranim terminima.
Do 10. prosinca 2009. NOVA TV nije Državnom izbornom povjerenstvu dostavila
zatraženo izvješće.
Cijeneći tvrdnje imenovanih predsjedničkih kandidata i Udruge grañana „Libertas“ da
u sučeljavanju predsjedničkih kandidata na programu NOVE TV neće biti zastupljeni svi
predsjednički kandidati, a posebice ne na jednaki način, Državno izborno povjerenstvo
- 2 -
izvršilo je uvid u internetsku stranicu NOVE TV te najavu prvog sučeljavanja
predsjedničkih kandidata, koje će na programu biti 10. prosinca 2009. u 22:00 sata.
Iz navedene najave nije bilo moguće utvrditi koji će predsjednički kandidati biti
predstavljeni te način njihova odabira u slučaju izostavljanja nekih od kandidata. Isto nije bilo
moguće utvrditi niti za druga dva najavljena termina ( 17. i 23. prosinca 2009.).
S obzirom na navedeno, a imajući na umu upućene prigovore, Državno izborno
povjerenstvo smatra potrebnim upozoriti NOVU TV na odredbu članka 14. stavka 2. Zakona
o izboru predsjednika Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 22/92, 42/92-ispr., 71/97,
69/04 i 99/04-ispr.) u kojoj je propisano:
„Sva sredstva javnog priopćavanja dužna su svim kandidatima za predsjednika
Republike omogućiti da pod jednakim uvjetima izlažu svoj program i obavljaju izbornu
promidžbu.“
Dakle, svi mediji, pa tako i NOVA TV dužni su se pridržavati obveze iz navedene
zakonske odredbe tako da su svim predsjedničkim kandidatima dužni omogućiti ne samo da
pod jednakim uvjetima izlažu svoj izborni program već i da sudjeluju u najavljenim
sučeljavanjima s drugim kandidatima.
Takvo shvaćanje Državno izborno povjerenstvo je već zauzelo i u odnosu na
najavljeni program Hrvatske radiotelevizije u dopisu od 20. studenoga 2009., Klasa: 013-
04/09-11/09, Urbroj: 507-09-01 u kojem je izmeñu ostalog navedeno:
„Državno izborno povjerenstvo poziva sve radijske i televizijske nakladnike da u
vrijeme izborne promidžbe omoguće svim kandidatima za izbor predsjednika Republike
Hrvatske da pod jednakim uvjetima iznesu i obrazlože svoje izborne programe.“
Slijedom navedenoga, Državno izborno povjerenstvo upozorava da je svako drugo
postupanje suprotno članku 14. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske.
PREDSJEDNIK
Branko Hrvatin, mag. iur.
O tome obavijest:
- Nova TV,
- Vijeće za elektroničke medije.
Objavi komentar

Popularni postovi s ovog bloga

Večernja molitva vlč. Zlatka Suca

ZNANJEM ĆEMO, A NE ORUŽJEM, STVARI PROMIJENITI NABOLJE

Karamarko usporedio Vladu sa zrakoplovom punim putnika, ali bez pilota i posade