ZAKONI NA SNAZI OD 01. SIJEČNJA


Zakon o posredovanju pri zapošljavanju
Zakon o osobnom identifikacijskom broju
Zakon o zdravstvenoj zaštiti
Zakon o osnovnom zdravstvenom osiguranju
Izmjene Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju
Zakon o trgovini
Zakon o rodiljama i roditeljskim potporama
Zakon o sprječavanju pranja novca
Zakon o suzbijanju diskriminacije
Zakon o tržištu kapitala
Zakon o kreditnim institucijama
Zakon o konačnosti namire u platnom sustavu
Zakon o institucijama za elektronički novac
Izmjene Zakona o javnoj nabavi
Zakon o proračunu
Zakon o doprinosima
Zakon o područjima i sjedištima sudova
Zakon o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu
Izmjene Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika
Zakon o područjima posebne državne skrbi

Biljana Bašić / Vjesnik

Objavi komentar

Popularni postovi s ovog bloga

Večernja molitva vlč. Zlatka Suca

ZNANJEM ĆEMO, A NE ORUŽJEM, STVARI PROMIJENITI NABOLJE

Karamarko usporedio Vladu sa zrakoplovom punim putnika, ali bez pilota i posade