PAPA POZIVA NA HITNU FORMACIJU LAIKA ZA POLITIKU

http://www.glas-koncila.hr/rubrike_izdvojeno.html?news_ID=15475

VATIKAN

Hitna formacija katolika za politiku

Papa: >>Osobito naglašavam potrebu i hitnu obvezu evanđeoske formacije
i pastoralne podrške za novi naraštaj katolika zauzetih u politici,
koji će biti dosljedni vjeri koju ispovijedaju te će imati moralnu
odgovornost, sposobnost kulturne prosudbe, profesionalnu kompetenciju
i strast za služenje zajedničkom dobru.<<

>>Dvadeset godina od apostolske pobudnice 'Christifideles laici':

pamćenje, razvoj, novi izazovi i zadaće<< - bila je tema 23. plenarnog
zajedanja Papinskoga vijeća za laike, koje je održano od 13. do 16.
studenoga u Vatikanu. Kao član toga vijeća, na zasjedanju je
sudjelovao i zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić. U subotu 15.
studenoga sudionike skupa primio je papa Benedikt XVI.

U svojemu je govoru Papa apostolsku pobudnicu >>Christifideles laici<< -
koju je nakon VII. redovitog općeg zasjedanja Biskupske konferencije
1997. godine, o temi >>Poziv i poslanje laika u Crkvi i svijetu<<,
napisao papa Ivan Pavao II. - nazvao >>'velikom poveljom' ('magna
charta') katoličkoga laikata u našemu vremenu<<. >>Dok preuzima nauk
Koncila, 'Christifideles laici' daje temelj za razlučivanje,
produbljivanje i usmjeravanje zauzetosti laika u Crkvi u odnosu na
društvene promjene ovih godina. U mnogim se partikularnim Crkvama
razvilo sudjelovanje laika zahvaljujući pastoralnim vijećima,
biskupijskim ili župnim, pokazavši se vrlo pozitivnim jer ga pokreće
istinski 'sensus Ecclesiae' (osjećaj Crkve). Živa svijest o
karizmatskoj dimenziji Crkve dovela je do toga da se cijene i vrednuju
kako najobičnije karizme koje Božja providnost daje ljudima, tako i
one koje donose veliku duhovnu, odgojnu i misionarsku plodnost<<,
ocijenio je Papa. Papinskome vijeću za laike je pak zahvalio što ih

>>prihvaća, prati, razlučuje i potiče<<.

Govoriti o katoličkom laikatu znači govoriti o >>krštenim osobama koje
su zauzete u mnogostrukim i različitim situacijama kako bi rasle kao
Gospodinovi učenici i svjedoci te kako bi snažnije otkrile i iskusile
ljepotu, istinu i radost što su kršćani<<. Posebno se Sveti Otac
osvrnuo na sadašnje kulturno stanje zbog kojega je >>još nužnije to
apostolsko djelovanje kako bi se punim rukama dijelilo blago milosti i
svetosti, ljubavi, nauka, kulture i djela od kojih je sazdan tok
katoličke tradicije<<. Novi naraštaji nisu samo >>povlašteni primatelji
tog prenošenja i dijeljenja<<, nago su i njegovi >>subjekti<<, koji i
sami osvjedočeni u njegovu >>istinu i sreću... daju kršćansko
svjedočanstvo, kao što se već na čudesan način događa<<. Papa je
posvjedočio kako se i sam u to imao prilike uvjeriti na ne tako davnom
Svjetskom danu mladih u Sydneyu te je u tom kontekstu potaknuo
Papinsko vijeće za laike, koje je organizator svjetskih susreta mladih
da >>nastave djelo toga providnosnog globalnog hodočašća mladih u
Isusovo ime<<.

Kao >>pitanja od osobite važnosti<< Papa je istaknuo dvoje:
>>dostojanstvo i sudjelovanje žena u životu Crkve i društva<< te
>>svjetovnu narav koja je obilježje vjernika laika<<. >>Muškarac i žena<<,

rekao je glede žena, >>pozvani su se uzajamno obogaćivati u zajedništvu
i suradnji, ne samo u braku i obitelji, nego i u društvu u svim
njegovim dimenzijama. Od kršćanskih se žena traži svijest i hrabrost
kako bi se suočile sa zahtjevnim zadaćama, za koje im ne nedostaje
potpore za jasno usmjerenje prema svetosti, za osobitu prodornost u
razlučivanju kulturnih strujanja našega vremena te za poseban žar u
njegovanju one tipične ljudskosti koja je njihovo obilježje. Nikada se
dovoljno ne može izraziti koliko Crkva priznaje, cijeni i vrednuje
sudjelovanje žena u njezinu poslanju da služi širenju evanđelja.<<

Govoreći o svjetovnosti laika, Sveti je otac rekao kako je svijet - a
tu spada čitava lepeza stvarnosti i djelovanja na raznim poljima kao
što je >>obitelj, posao, društvo<< - doista >>teološko mjesto, područje i
sredstvo za ostvarenje njihova poziva i poslanja<<. >>Svako područje,
okolnost i djelatnost od kojega se može očekivati da odražava
jedinstvo vjere i života jesu povjereni odgovornosti laika... Njihova
je zadaća preuzeti na sebe svjedočanstvo ljubavi, osobito prema
najsiromašnijima, prema onima koji pate i onima koji su u potrebi, kao
i latiti se svakog oblika kršćanskog djelovanja usmjerenog k stvaranju
uvjeta za sve veću pravednost i mir u ljudskom suživotu, kako bi se
otvorili novi putovi za evanđelje<<, rekao je Papa.

Papinsko vijeće za laike pozvao je da prati >>formaciju, svjedočenje i
suradnju vjernika laika u najrazličitijim prigodama<<. Ipak, jedno je
posebno stavio na srce: >>Osobito naglašavam potrebu i hitnu obvezu
evanđeoske formacije i pastoralne podrške za novi naraštaj katolika
zauzetih u politici, koji će biti dosljedni vjeri koju ispovijedaju te
će imati moralnu odgovornost, sposobnost kulturne prosudbe,
profesionalnu kompetenciju i strast za služenje zajedničkom dobru<<.

Glas Koncila, broj 47 (1796), 23.11.2008.
Objavi komentar

Popularni postovi s ovog bloga

Večernja molitva vlč. Zlatka Suca

ZNANJEM ĆEMO, A NE ORUŽJEM, STVARI PROMIJENITI NABOLJE

Karamarko usporedio Vladu sa zrakoplovom punim putnika, ali bez pilota i posade