Otvoreni natječaji EU u području energije i okolišaZagreb, 26. studenog 2012. - Objavljujemo listu trenutno otvorenih natječaja EU u području energije i okoliša za mala i srednja poduzeća.
FP7 – Energy – Integrirani programi suradnje (Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva; Država: EU 27, Pridružene države, Hrvatska, Srbija, BiH, Crna Gora, Makedonija, Turska, Albanija; Tema/sektor: Energija: Datum otvaranja natječaja: 10.07.2012.; Rok za prijavu: 08.01.2013.; Iznosi sredstava €: 10.000.000; Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća, Instituti, Fakulteti; Partneri: Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća, Instituti, Fakulteti). Teme koje se financiraju: Integrirani programi istraživanja na polju fotonapona; Integrirani programi istraživanja na polju energije vjetra; Integrirani programi istraživanja na polju bioenergije; Integrirani programi istraživanja na polju pametnih mreža; Integrirani programi istraživanja na polju elektrokemijskog skladištenja; Integrirani programi istraživanja na polju koncentrirane solarne energije; Podrška ključnim aktivnostima Europske platforme fotonaponske tehnologije; Podrška ključnim aktivnostima Europskoj platformi za tehnologije biogoriva; Mobilizacija istraživanja, inovacije i edukativnih kapaciteta europskih sveučilišta.

FP7 – Tvornice budućnosti (Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva; Država: EU 27, Pridružene države, Hrvatska, Srbija, BiH, Crna Gora, Makedonija, Turska, Albanija; Tema/sektor: Okoliš, Zdravlje, Znanost i tehnologija; Datum otvaranja natječaja: 10.07.2012.; Rok za prijavu: 04.12.2012.; Iznosi sredstava €: 4.000.000; Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća, Instituti; Partneri: Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća, Instituti). Ovaj poziv financira ove teme: Unaprijeđena upotreba obnovljivih izvora na razini tvornice; Inovativna ponovna upotreba modularne opreme, bazirana na integriranom sustavu tvornice; Radna mjesta budućnosti: nova proizvodnja okrenuta ljudima; Inovativne metodologije usmjerene na socijalnu održivost u proizvodnji; Inovativni dizajn personaliziranih proizvodnih usluga i njihovi proizvodni procesi bazirani na okolinama u kojima je potrebna suradnja; Mini tvornice za prilagođene proizvode koji koriste lokalnu fleksibilnu proizvodnju; Novi hibridni proizvodni sustavi u naprednim tvorničkim okolinama bazirani na novoj interaktivnoj suradnji između ljudi i robota; Inovativne strategije za obnovu i popravke u proizvodnim sustavima; Napredni koncepti za tehnološki bazirane poslovne pristupe koji se bave proizvodnim uslugama i njihova proizvodnja na globaliziranim tržištima; Proizvodni procesi za proizvode od kompozitnih materijala ili obrađenih metala; Proizvodnja visoko minijaturiziranih komponenti; Aplikacijski eksperimenti za robotiku i simulacije; Procjena opreme za primjene bazirane na laserima i senzorima.

FP7 – Pametni gradovi i zajednice (Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva; Država: EU 27, Pridružene države, Hrvatska, Srbija, BiH, Crna Gora, Makedonija, Turska, Albanija; Tema/sektor: Informacijske i komunikacijske tehnologije, Energija; Datum otvaranja natječaja: 10.07.2012.; Rok za prijavu: 04.12.2012.; Iznosi sredstava €: 4.000.000; Prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća; Partneri: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća, Udruge, Instituti, Fakulteti). Teme koje se financiraju: 1) Informacijske i komunikacijske tehnologije (ICT) - Pouzdan, pametan i siguran internet stvari za pametne gradove; Data centri u energetski efikasnom i okolišu prijateljskom internetu; Optimiziranje energetskih sustava u pametnim gradovima; Integrirana osobna mobilnost za pametne gradove te 2) Energija - Razvoj i potvrda metoda i alata za integraciju mreža distribuiranih obnovljivih izvora; Planiranje pravila za povezivanje električnih vozila na izvore energije u sustavu distribucije; Povećana interoperabilnost i testiranje metoda i alata prilagodljivosti za interakciju između infrastrukture električne mreže i električnih vozila; Demonstracija optimiziranih energetskih sustava za područja s visokim performansama.

FP7 – KBBE 2013 (Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva; Država: EU 27, Pridružene države, Hrvatska, Srbija, BiH, Crna Gora, Makedonija, Turska, Albanija; Tema/sektor: Okoliš, Energija, Hrana, Zdravlje, Poljoprivreda, Znanost i tehnologija; Datum otvaranja natječaja: 10.07.2012.; Rok za prijavu: 05.02.2013.; Iznosi sredstava €: 9.000.000; Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća, Instituti, Fakulteti; Partneri: Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća, Instituti, Fakulteti). Financiraju se ove teme: Razvoj i eksploatacija genomskih podataka i alata, pristupi fenotipima i uzgoju za održive sustave uzgoja životinja; Agro-šumski sustavi za Europu; Uzgoj mahunarki i upravljanje za održivu poljoprivredu kao i za izvor proteina za prehranu ljudi i tov životinja; Integrirani pristup proizvodnji žitarica sitnog zrna i njihovoj diverzifikaciji u Europi; Kontrola nametnika i patogena koji utječu na urod voćki; Biološki kontrolni agensi u poljoprivredi i šumarstvu za efektivan nadzor nad nametnicima i patogenima; Unaprijeđena koordinacija i suradnju za zbirke referenci zdravlja biljaka u EU; Nove prakse i politike za održivu mobilizaciju drva u europskim šumama; Inovativni pogledi i alati za integraciju pristupa baziranog na ekosustavima u savjetovanje za ribarstvo; Diverzifikacija vrsta ribe i proizvoda u europskoj akvakulturi; Podizanje domestikacije utvrđenih vrsta uzgojene prave ribe (finfish) kroz selektivni uzgoj; Procjena organske akvakulture za daljnji razvoj europskog regulatornog okvira; Virusne vektorske bolesti; Održiva apikultura i očuvanje genetske raznolikosti pčela medarica; Održivi uzgoj životinja: integrirani multifaktorski pristup; Koordinacija EU i Kine u istraživanju glavnih infektivnih bolesti životinja koje prelaze na ljude (zoonose); Ekologija bakterija otpornih na lijekove i transfer antimikrobne rezistencije u hranidbenom lancu; Podizanje prijenosa rezultata FP projekata u inovativne primjene u polju poljoprivrede, šumarstva, ribarstva i akvakulture; Podizanje dosega istraživanja s fokusom na poljoprivredno i šumarsko znanje i inovativne sustave; Unaprjeđenje kapaciteta agro-meteorološkog modeliranja usjeva zbog integracije s klimatskom varijabilnošću i ekstremnim vremenskim događajima; Razvoj poljoprivrede i trgovine kod istočnih susjeda EU; Mjerenje utjecaja istraživanja u europskoj poljoprivredi; Podrška poljoprivrednoj politici – Uspostavljanje i testiranje indikatora na razini farmi; Utjecaj hrane i prehrambenih navika, životnog stila i socioekonomske okoline na depresiju i predložene aktivnosti liječenja; Nove tehnologije u proučavanju mozga povezano s prehrambenim navikama; Faktori koji utječu na mikrobiome ljudske utrobe i utjecaj na razvoj bolesti povezanih s prehranom i razvoj mozga; Rješenja za smanjenje nedostatka vitamina D povezana s hranom i promocija zdravlja kroz cijeli životni vijek; Razvoj i industrijska primjena senzora u proizvodnji hrane; Umrežavanje za transfer znanja o tradicionalnoj prehrani prema malim i srednjim poduzećima; Osiguravanje kvalitete i autentičnosti u prehrambenom lancu; Procjena globalnih utjecaja na sigurnost europske hrane; Štednja vode i energije za resursno učinkovitu proizvodnju hrane; Korištenje rezultata Okvirnog programa u hrani, zdravlju i dobrobiti od strane malih i srednjih poduzeća; Biljni proizvodi visoke vrijednosti – od otkrića do finalnog proizvoda; Partnerska inicijativa EU i Latinske Amerike o održivoj bioraznolikosti u poljoprivredi; CO2 alga biorafinerija; Podrška demonstriranju potencijala biotehnoloških aplikacija; Bioekonomija i bioregije; Otvaranje tržišta za bio-bazirane proizvode: Standardizacija, etiketiranje i nabava; Optimalni i cjenovno efikasni industrijski biokatalizatori; Spriječavanje i valorizacija bio otpada u biorafinerijama; Nove, brze i pouzdane metodologije detekcije na molekularnoj razini; GMO ERA-NET pripremne aktivnosti; Novi bio inspirirani materijali i procesi prema primjeni sintetičke biologije.

FP7 – Materijali za zelene automobile (Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva; Država: EU 27, Pridružene države, Hrvatska, Srbija, BiH, Crna Gora, Makedonija, Turska, Albanija; Tema/sektor: Okoliš, Promet, Znanost i tehnologija; Datum otvaranja natječaja: 10.07.2012.; Rok za prijavu: 04.12.2012.; Iznosi sredstava €: 4.000.000; Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća; Partneri: Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća, Instituti, Fakulteti). Tema poziva: Unaprijeđeni materijali za inovativne baterije koje su otporne na starenje.

FP7 – Okoliš 2013 – Voda – Inovacije i demonstracije (Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva; Država: EU 27, Pridružene države, Hrvatska, Srbija, BiH, Crna Gora, Makedonija, Turska, Albanija; Tema/sektor: Okoliš, Hrana, Znanost i tehnologija; Datum otvaranja natječaja: 10.07.2012.; Rok za prijavu: 04.04.2013.; Iznosi sredstava €: 6.000.000; Prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Mala i srednja poduzeća, Instituti, Fakulteti; Partneri: Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća, Instituti, Fakulteti). Teme koje se financiraju: Poboljšanje efikasnosti resursa - Demonstracijski projekti za inovacije s vodom i Osiguranje integracije vode i inovacijskih demonstracijskih projekata i podrške transnacionalnim mrežama dobavljača.

FP7 – Energy 2013 – 1 (Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva; Država: EU 27, Pridružene države, Hrvatska, Srbija, BiH, Crna Gora, Makedonija, Turska, Albanija; Tema/sektor: Energija; Datum otvaranja natječaja: 10.07.2012.; Rok za prijavu: 28.11.2012.; Iznosi sredstava €: 8.000.000; Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća, Instituti, Fakulteti; Partneri: Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća, Instituti, Fakulteti). Teme koje se financiraju: Fotonaponske tehnologije; Geotermalna energija; Energija oceana; Međusektorska pitanja; Solarna i termalna energija niskih i srednjih temperatura; Podrška održivoj isporuci ne-prehrambene biomase na lokalnoj, regionalnoj i paneuropskoj razini; Hidroenergija; Pametne energetske mreže; Tehnologije hvatanja i skladištenja CO2 za proizvodnju energije s nula štetnih emisija; Tehnologije za čisti ugljen.

FP7 – Energy – 2013 – 2 (Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva; Država: EU 27, Pridružene države, Hrvatska, Srbija, BiH, Crna Gora, Makedonija, Turska, Albanija; Tema/sektor: Okoliš, Energija; Datum otvaranja natječaja: 10.07.2012.; Rok za prijavu: 24.01.2013.; Iznosi sredstava €: 36.000-2.000.000; Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća, Instituti, Fakulteti; Partneri: Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća, Instituti, Fakulteti). Teme koje se financiraju: pretkomercijalno demonstracijsko postrojenje industrijske veličine za parafinska biogoriva za korištenje u avijaciji – 36.000.000 €; Demonstracija velikog obujma za inovativnu integraciju sustava i operativnih rješenja za međusobno povezivanje obnovljive proizvodnje električne struje - 45.000.000 €; europski znanstveni multidisciplinarni think-tank za podršku energetskoj politici i procjena potencijalnog utjecaja njegovih mjera - 2.000.000 €.

FP7 – Tema 4 – Nanoznanost, nanotehnologije, Materijali i nove tehnologije proizvodnje – CSAs 2013 (Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva; Država: EU 27, Pridružene države, Hrvatska, Srbija, BiH, Crna Gora, Makedonija, Turska, Albanija; Tema/sektor: Okoliš, Informacijske i komunikacijske tehnologije, Znanost i tehnologija; Datum otvaranja natječaja: 10.07.2012.; Rok za prijavu: 04.12.2012.; Iznosi sredstava €: 13.900.000; Prijavitelji: Tijela državne uprave izuzev Vlade i ministarstava, Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća, Udruge; Partneri: Tijela državne uprave izuzev Vlade i ministarstava, Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća, Udruge). Teme koje se financiraju: Razvoj inovativnog pristupa i dijaloga o odgovornim nanotehnologijama u civilnom društvu u EU – Aktivnosti podrške; Napredni materijali – naši saveznici za održivu budućnost – Aktivnosti podrške; Racionalni dizajn funkcionalnih materijala: umrežavanje i dijeljenje najboljih praksi – Aktivnost koordinacije; Podrška cluster aktivnostima na projektima u glavnim područjima primjene NMP teme – Aktivnosti koordinacije; Puštanje u pogon društveno korisnih nano i / ili tehnologija materijala u zemljama ICP – Aktivnosti podrške; Upravljanje produljivanjem vijeka trajanja starih prijevoznih infrastrukturnih mreža i industrijskih postrojenja – Aktivnosti koordinacije; Utjecaj integracije ključnih tehnologija u industrijskoj proizvodnji i društveni ciljevi – Aktivnosti podrške; Organiziranje priredbi povezanih s predsjedavanjem Europskom unijom – Aktivnosti podrške; Europska mreža znanja o ponudi sirovina – Aktivnosti koordinacije.

FP7 – SSH 2013 – Projekti suradnje (Integrirani istraživački projekti velikog obujma) (Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva; Država: EU 27, Pridružene države, Hrvatska, Srbija, BiH, Crna Gora, Makedonija, Turska, Albanija; Tema/sektor: Okoliš, Mladi, Demokratizacija i dobro upravljanje, Prekogranična suradnja; Datum otvaranja natječaja: 10.07.2012.; Rok za prijavu: 31.01.2013.; Iznosi sredstava €: 5.000.000; Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća, Udruge, Udruge poslodavaca, Instituti, Fakulteti; Partneri: Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća, Udruge, Udruge poslodavaca, Instituti, Fakulteti). Teme koje se financiraju: Rješavanje problema nezaposlenosti mladih u Europi; Prepreke i prilike za održive stilove života i zelenu ekonomiju u Europi; Socijalna inovacija – osnaživanje ljudi, mijenjanje društava; Višejezični izazov za građanina Europe.

FP7 – ERA-NET 2013 (Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva; Država: EU 27, Pridružene države, Hrvatska, Srbija, BiH, Crna Gora, Makedonija, Turska, Albanija; Tema/sektor: Okoliš, Demokratizacija i dobro upravljanje, Energija, Hrana, Zdravlje, Kultura, Poljoprivreda, Znanost i tehnologija, Infrastruktura; Datum otvaranja natječaja: 10.07.2012.; Rok za prijavu: 28.02.2013.; Iznosi sredstava €: 2.000.000; Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća, Udruge, Instituti, Fakulteti; Partneri: Tijela državne uprave izuzev Vlade i ministarstava, Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća, Instituti, Fakulteti). Financiraju se ove teme: Održivo upravljanje šumama i multifunkcionalno šumarstvo; Integrirano upravljanje nametnicima; Mediteranska poljoprivreda; Informacijske i komunikacijske tehnologije i robotika za održivu poljoprivredu; Klimatski pametna poljoprivreda: prilagodba poljoprivrednih sustava u Europi; Inovativna rješenja u organskoj hrani i poljoprivredi za sljedeću generaciju prehrambenih sustava koji zahtijevaju sinergije između ruralnog razvoja, upravljanja prirodnim resursima i sigurnosti i kvalitete hrane; Morska biotehnologija; ERA-NET podrška inovaciji u tematskom području NMP; ERA-NET Plus – Bioenergija II: Demonstracijske aktivnosti europske industrijske bioenergijske inicijative; ERA-NET Plus – Procjena europskih izvora za energiju vjetra; Podrška koordinaciji nacionalnih istraživačkih aktivnosti država lanaca i povezanih zemalja u polju energije OCEAN; ERA-NET Plus – Razvoj novih metodologija, tehnologija i proizvoda za procjenu, zaštitu i upravljanje povijesnim i modernim spomenicima, građevinama i lokalitetima; ERA-NET Plus – Napredni sustavi, materijali i tehnike za infrastrukturu nove generacije; ERA-NET Plus – O budućnosti države blagostanja; ERA-NET o promociji jednakosti spolova u istraživačkim institucijama.

FP7 – Ocean sutrašnjice 2013 (Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva; Država: EU 27, Pridružene države, Hrvatska, Srbija, BiH, Crna Gora, Makedonija, Turska, Albanija; Tema/sektor: Okoliš, Energija, Hrana, Promet, Znanost i tehnologija; Datum otvaranja natječaja: 10.07.2012.; Rok za prijavu: 07.02.2013.; Iznosi sredstava €: 6.000.000; Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća, Instituti, Fakulteti; Partneri: Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća, Instituti, Fakulteti). Financiraju se ove teme: Biosenzori za nadzor bioloških i kemijskih kontaminata u realnom vremenu u morskom okolišu; Inovativni multifunkcionalni senzori za in-situ nadzor morskog okoliša i povezanih maritimnih aktivnosti; Inovativni materijali za antifouling sprječavanje rasta naslaga za maritimne primjene; Inovativni transport i sustavi pogona vjetroelektrana na pučini.

FP7 – SSH 2013 – Projekti suradnje (istraživački projekti malog ili srednjeg obujma) kao i aktivnosti koordinacije i suradnje (Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva; Država: EU 27, Pridružene države, Hrvatska, Srbija, BiH, Crna Gora, Makedonija, Turska, Albanija; Tema/sektor: Okoliš, Mladi, Demokratizacija i dobro upravljanje, Mediji, Zdravlje, Kultura, Prekogranična suradnja, Sigurnost, Znanost i tehnologija; Datum otvaranja natječaja: 10.07.2012.; Rok za prijavu: 31.01.2013.; Iznosi sredstava €: 1.300.000; Prijavitelji: Tijela državne uprave izuzev Vlade i ministarstava, Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća, Udruge, Sindikati, Instituti, Fakulteti; Partneri: Tijela državne uprave izuzev Vlade i ministarstava, Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća, Udruge, Udruge poslodavaca, Sindikati, Instituti, Fakulteti). Teme koje se financiraju: Ekonomski temelji društvenih inovacija; Teško dohvatljivo u javnom sektoru – neprepoznati izvor inovacije, dobrobiti i pametnog rasta; Utjecaj starećih društava na javne financije u Europi; Bolje integriranje financijskih tržišta u makro modele fokusirane na politike; Socijalno poduzetništvo za inovativna i inkluzivna društva; Uloga multinacionalnih kompanija u rješavanju izazova globalnog razvoja; Bavljenje europskim modelom upravljanja privremenim migracijama i mobilnošću u Europu; Edukacija i njega u ranom djetinjstvu: promocija kvalitete za individualne, socijalne i ekonomske dobrobiti; Utjecaj trećeg sektora na socioekonomski razvoj u Europi; Sigurnost i demokracija u susjedstvu: Slučaj Kavkaza; Suočavanje s tranzicijom na jugu i u području istočnog Mediterana: osnaživanje mlade generacije; Mediji za vrijeme sukoba i izgradnja mira; EU-Indija platforma za društvene i humanističke znanosti; Transatlantska platforma za društvene i humanističke znanosti; Netaknuti potencijal za rast i zapošljavanje – smanjenje troškova ne-carinskih mjera u robama, uslugama i ulaganjima; Otpornost građana u vremenima kriza; Jačanje napora i politika u sprječavanju šverca ljudi; Dijeljenje i uživanje koristi od kulturne ostavštine Europe; Prema europskoj longitudinalnoj anketi djece i mladih; Post-ugljični gradovi Europe: Dugoročni izgledi; Evaluacija, nadzor i usporedba SSH EU financiranih istraživanja u Europi.

IPARD Mjera 302 Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti (Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva; Država: Hrvatska; Tema/sektor: Okoliš, Energija, Hrana, Poljoprivreda, Infrastruktura; Datum otvaranja natječaja: 20.08.2012.; Rok za prijavu: 31.12.2012.; Iznosi sredstava €: 675.000; Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća, Fizičke osobe). Sljedeći sektori prihvatljivi su za ulaganja unutar Mjere 302: Sektor ruralnog turizma; Sektor tradicijskih obrta; Sektor izravne prodaje; Sektor slatkovodne akvakulture; Sektor usluga; Sektor prerade na poljoprivrednim gospodarstvima; Sektor obnovljivih izvora energije. Maksimalna ukupna vrijednost prihvatljivih ulaganja po projektu je 150.000 EUR, osim za ulaganja u obnovljive izvore energije gdje je ograničeno na 675.000 EUR. Maksimalni udio potpore iznosi do 50% ukupnog prihvatljivog ulaganja u projekt. [EU-PROJEKTI]

Za dodatne informacije obratite se u Odjel za pitanja Europske unije u području energetike i zaštite okoliša Saveza za energetiku Zagreba - voditelja Nacionalnog deska Europske unije u području energetike i zaštite okoliša na europa@croenergo.eu ili telefonski broj 01-6441-445.

Autor: © Portal croenergo.eu (T.M.) / ENERGO MEDIA SERVIS
Objavi komentar

Popularni postovi s ovog bloga

Večernja molitva vlč. Zlatka Suca

ZNANJEM ĆEMO, A NE ORUŽJEM, STVARI PROMIJENITI NABOLJE

Karamarko usporedio Vladu sa zrakoplovom punim putnika, ali bez pilota i posade