SVE ŠTO TREBATE ZNATI O PREDUVJETIMA ZA IZGRADNJU SOLARNIH ELEKTRANA U RH


Administrativna procedura za izgradnju solarnih elektrana od 10 kW, 30 kW i 1 MW

Administrativna procedura za izgradnju solarnih elektrana od 10 kW, 30 kW i 1 MW

Zagreb, 30. siječnja 2012. - Objavljujemo cjelovitu administrativnu proceduru za izgradnju solarnih elektrana kapaciteta 10 kW, 30 kW i MW.

Elektrane do 10kW

Registracija djelatnosti***; Izrada idejnog projekta; Ishođenje lokacijske dozvole; Ishođenje prethodne elektroenergetske suglasnosti; Zaključenje ugovora o priključenju; Izrada analize opravdanosti izgradnje postrojenja; Ishođenje energetskog odobrenja; Ishođenje rješenja o izvlaštenju i/ili rješenja o uknjižbi; Izrada glavnog projekta; Ishođenje akta ili dokumenta kojim se odobrava građenje; Ishođenje prethodnog rješenja o stjecanju statusa povlaštenog; Sklapanje ugovora o otkupu električne energije; Izrada izvedbenog projekta i početak radova; Ishođenje elektroenergetske suglasnosti; Sklapanje ugovora o korištenju mreže; Ispitivanje u pokusnom radu; Ishođenje uporabne dozvole; Ishođenje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača; Ishođenje rješenja o upisu građevine u katastar; Ishođenje rješenja o upisu građevine u zemljišne knjige.

Elektrane do 30kW

Registracija djelatnosti***; Izrada idejnog projekta; Ishođenje lokacijske dozvole; Ishođenje prethodne elektroenergetske suglasnosti; Zaključivanje ugovora o priključenju; Izrada analize opravdanosti izgradnje postrojenja; Ishođenje energetskog odobrenja; Ishođenje rješenja o izvlaštenju i/ili rješenja o uknjižbi; Izrada glavnog projekta; Ishođenje akta ili dokumenta kojim se odobrava građenje; Ishođenje prethodnog rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača; Sklapanje ugovora o otkupu električne energije; Izrada izvedbenog projekta i početak radova; Ishođenje elektroenergetske suglasnosti; Sklapanje ugovora o korištenju mreže; Ispitivanje u pokusnom radu; Ishođenje uporabne dozvole; Ishođenje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača; Ishođenje rješenja o upisu građevine u katastar; Ishođenje rješenja o upisu građevine u zemljišne knjige.

Elektrane do 1MW

Izrada preliminarne analize opravdanosti izgradnje postrojenja; Registracija djelatnosti***; Ishođenje prethodnog energetskog odobrenja; Izrada dokumenata za postupak ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu; Ishođenje rješenja o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu; Izrada idejnog projekta; Ishođenje lokacijske dozvole; Ishođenje prethodne elektroenergetske suglasnosti; Zaključivanje ugovora o priključenju; Izrada analize opravdanosti izgradnje postrojenja; Ishođenje energetskog odobrenja; Ishođenje rješenja o izvlaštenju i/ili rješenja o uknjižbi; Izrada glavnog projekta; Ishođenje akta ili dokumenta kojim se odobrava građenje; Ishođenje prethodnog rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača; Sklapanje ugovora o otkupu električne energije; Izrada izvedbenog projekta i početak radova; Ishođenje elektroenergetske suglasnosti; Sklapanje ugovora o korištenju mreže; Ispitivanje u pokusnom radu; Ishođenje uporabne dozvole; Ishođenje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača; Ishođenje rješenja o upisu građevine u katastar; Ishođenje rješenja o upisu građevine u zemljišne knjige.

***Investitori koji osnivaju tvrtku radi realizacije projekta obnovljivih izvora energije upisuju se prema odredbama Zakona o sudskom registru (NN 1/95, 57/96, 1/98, 30/99, 45/99, 54/05 i 40/07) u sudski registar i registriraju za energetsku djelatnost. Fizičke osobe koje djelatnost namjeravaju obavljati kao obrtnici dužni su prema odredbama Zakona o obrtu (NN 77/93, 90/96, 64/01, 71/01, 68/07 i 79/07) energetsku djelatnost registrirati u obrtnom registru. Fizičke osobe koje namjeravaju steći status povlaštenog proizvođača iz postrojenja malih snaga instaliranih na njihovoj osobnoj imovini dužni su se prijaviti u registar obveznika poreza, sukladno odredbama Zakona o porezu na dohodak (NN 177/04). Prema Zakonu o porezu na dohodak i Pravilniku o porezu na dohodak (NN 95/05, 96/06 i 68/07), fizičke osobe dužne su se prijaviti u registar obveznika poreza na dohodak u roku od osam dana od početka obavljanja samostalne djelatnosti.

Autor: © Portal croenergo.eu (T.M.) / CROENERGO MEDIA
Objavi komentar

Popularni postovi s ovog bloga

Večernja molitva vlč. Zlatka Suca

ZNANJEM ĆEMO, A NE ORUŽJEM, STVARI PROMIJENITI NABOLJE

Karamarko usporedio Vladu sa zrakoplovom punim putnika, ali bez pilota i posade